2004. június 5., szombat                                                  Országos közéleti lap                                                  81-82. (16 778-16 779.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A falun élő újságírók, a regionális tömegtájékoz-tatási eszközök munkatársai első ukrajnai találkozó-jára került sor Kijevben június 2-án. Az Ukrán Agrár-párt szervezte fórumon, melyre több százan érkeztek az ország minden szegletéből, Kárpátaljáról 15-en – köztük a Kárpáti Igaz Szó munkatársa – vettek részt. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti sze-mélyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
Mai vendégünk Sebi András nyugalmazott iskola-igazgató, Ukrajna érdemes pedagógusa. »»

Immár több mint fél évszázada meghatározó té-nyező a kárpátaljai turizmus, gyógyüdültetés terén a nagy múltú Zakarpatturiszt Rt., amely ma is a leg-jelentősebb turisztikai cég a megyében. Létesítmé-nyei Kárpátalja egész területén, annak is a legszebb vidékein az év minden szakában várják az üdülni, feltöltődni, gyógyulni vágyókat. »»

Meglehetősen nagy visszhangot váltott ki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola leendő otthonául szolgáló egykori beregszászi törvényszéki épület körül kirobbant tulajdonjogi kérdés. Lapunk előző számaiban mi is nagy teret szenteltünk az ügy-nek. Emlékeztetőül: a KMKSZ vezetése, főként annak elnöke, Kovács Miklós politikai síkra terelve ezt a jogi kérdést, az UMDSZ politikai bosszújának nevezte a vitatott tulajdonjogi helyzetet, míg az országos szerve-zet kibővített elnöksége nyilatkozatban reagált, illetve utasította el a vádakat. A Beregszászi Városi Tanács képviselőtestülete, illetve a polgármester is kifejezte véleményét, melyet múlt szombati számunkban közöl-tünk. »»

A szovjet birodalom sorsára jutott, azaz megannyi darabra hullott az egykoron országos hírű Péterfalvai Határőr Kolhoz földjei ma magánkézben vannak. Egyéni gazdálkodók és farmergazdaságok művelik őket több-kevesebb sikerrel. A kisebb hasznot a tava-sziak, a nagyobbat az ősziek hozzák. »»

A felvételi időszak idején a felsőoktatásban elő-forduló korrupció volt a témája annak a sajtótájékozta-tónak, amelyet Ivan Rizak, a megyei állami közigazga-tás elnöke kezdeményezett. Mint közismert, ezzel a kérdéssel kiemelten foglalkoznak országos szinten is. »»

A szomszédos Magyarország már bő egy hónapja a 25 tagúra bővült Európai Unió tagja. Az anyaor-szágba történő határátlépéskor egyúttal már a közös, határok nélküli nagy Európába is belépünk, ámbár ez ránk, kárpátaljai magyarokra nem igazán vonatkozik. Mert ugye a magyar vízumunk május elseje után is csak a szomszédos ország területén érvényes. De még így sem mellékes, hogy milyen feltételekkel kelhetünk át a határon, mit kell tudnunk a most már EU-komfortú magyarországi vámszabályozásokról. Ezért a Záhonyi Vámhivatalt felkeresve éppen ennek jártunk utána. Csak emlékeztetőül: az ukrajnai sza-bályozásról alig egy hónapja a Kárpáti Regionális Vámhivatal vezetőjének helyettese már nyilatkozott lapunknak. »»

Döntős volt a Kárpáti Igaz Szó focicsapata
Igaz, hogy hivatalo-san még csak holnap ün-neplik az újságírók nap-ját, de a tollforgatók szak-mai ünnepének méltatá-sát már tegnapelőtt meg-kezdték. Éspedig egy fut-balltornával. A megyeszékhely Szpartak-stadionjában 7 lapszerkesztőség kispályás focicsapata mérte ösz-sze erejét. A remek hangulatú és végig sportszerű újságíró-tornáról természetesen nem hiányozhatott a Kárpáti Igaz Szó sem. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó