2004. május 29., szombat                                                 Országos közéleti lap                                                 78-79. (16 775-16 776.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A kormányt tette felelőssé az ukrán államfő a Melitopol melletti lőszerraktárban történt robbanás miatt a nemzetbiztonsági és védelmi tanács szerdai ülésén, leszögezve: ellene van annak, hogy most mindenért egyedül a védelmi minisztériumon verjék el a port. »»

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a világon 1,1 milliárd ember dohányzik. Szinte hihetetlen, de évente négymillióan halnak meg az ennek következtében kialakult megbetegedésekben. Ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák, számuk 2030-ra eléri az évi 10 milliót. Megdöbbentő, de Ukrajnában évente közel 110 ezer haláleset írható a dohányzás számlájára, megelőzve ezzel a gyilkosságok, az ön-gyilkosságok, a mérgezések, az AIDS és a közle-kedési balesetben elhunytak számát együttvéve. »»

Petei Judit
A közéletben szerepet vállaló em-berek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, mi-ként gondolkodnak az aktuális gazda-sági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak leg-utóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcslyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti személyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
E heti interjúalanyunk Petei Judit, a péterfalvai székhelyű Green Ray közös vállalat igazgatója. »»

Annak ellenére, hogy már a kormány és a szak-tárca is foglalkozik a drasztikus üzemanyagár-emel-kedéssel, az utóbbi napokban tovább nőtt a benzin ára. Az illetékesek hangoztatják: a rendelkezésre álló hatósági eszközökkel stabilizálható, s részben csök-kenthető is az üzemanyag ára, a valóságban azonban csak fokozódik a válsághelyzet. »»

Május 28-án méltatták szakmai ünnepüket a határőrök. Ez alkalomból köszöntötte az államhatár őrzőit Ivan Rizak, a megyei állami közigazgatás elnöke és Mikola Andrusz, a megyei tanács elnöke. »»

Nagy Sándor
A nagyszőlősi járás Magyaror-szág és Románia övezte csücské-ben található Nagypalád az utóbbi időben már-már európai léptékű gazdasági fejlődésével hívja fel magára a figyelmet. Mindenekelőtt a textilipar kibontakozása teremtett számos munkahelyet a helyi és környékbeli lakosok számára. Mi is ellátogattunk az egyik helyszínre. Mégpedig oda, ahol nem mindennapi készítményeket – légvárakat – varrnak, festenek. »»

Változatlanul nincs könnyű helyzetben az ország mezőgazdasága, noha az utóbbi néhány év során, állítják a szakértők, lényegesen javult az ágazat anyagi helyzete. Csakhogy a rendelkezésére álló pénz mesz-sze nem elegendő ahhoz, hogy a fejlődés még dina-mikusabbá váljék, viszont a bankok továbbra is ódz-kodnak attól, hogy kedvező hitelekkel segítsék az ága-zatot. Attól félnek ugyanis, hogy hideg vizet ihatnak a pénzükre, és talán nem is alaptalanul, hiszen ugyan-ezt teszik a biztosító társaságok is, amelyek ugyan-csak kockázatosnak tartják a terméskiesésből adódó anyagi veszteségek megtérítésének magukra válla-lását. »»

Egy-egy neves művész fiaként elindulni ugyan-azon a pályán – és így van ez az élet minden területén – jó is, meg rossz is egyaránt. Jó, mert nyilván az édesapa igyekszik gondoskodni gyermekének jövő-jéről, és különben is, az ő elismertsége alapot ad az induláshoz. Viszont az is igaz, hogy egy kiemelkedő tehetség árnyékában dolgozni nem könnyű dolog. Túl nagyok az elvárások... »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó