2004. május 22., szombat                                                 Országos közéleti lap                                                 74-75. (16 771-16 772.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Mihajlo Grenyoval beszélgetve egészen váratla-nul, de mégsem véletlenül egy régebben látott kari-katúrára asszociáltam: a dobogó legfelső fokán a nő, a másodikon az autó, a harmadikon pedig egy köteg pénz állt. Aki ezt a sorrendet állítja fel, az a nőcsábász. Úgy cserélgeti a nőket, mint más az ingét. És egy autómániás? »»

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) sarkalatos cél-ja a kárpátaljai magyarság megma-radásának, modern megmaradásá-nak elősegítése. E cél elérése irá-nyában komoly lépést jelentett a szövetség által kidolgozott Esélyt a jövőnek Kárpátalján néven futó akcióterv végrehajtá-sa. »»

A Kárpátaljai Régióközi Vezetőképző Akadémia a viszonylag fiatal kárpátaljai felsőoktatási intézmények-hez tartozik. 1998-ban nyílt meg Ungváron az egykori Korona Szálló épületében. 2000-ben felvette vidékünk neves közéleti személyiségének, Avgusztin Volosin-nak a nevét.
Viktor Begy rektorral az akadémián folyó oktató-nevelői munkáról beszélgettem. »»

Épp az idei első primőr zöldségszállítmány vevőre találásakor toppanok be a feketepataki Pődör Sándor portájára. S miután a hágókon túlról érkezett felvásár-ló az alaposan megpakolt gépkocsijával leporoszkál az udvarról, a házigazda is szusszant egyet, s elme-séli, miként is lett piacra termelő kis-farmer, s hogyan próbál boldogulni e könnyűnek egyáltalán nem nevez-hető pályán. »»

A megyei család- és ifjúságügyi főosztály első ne-gyedévi munkájáról tartott beszámolót Okszana Tka-csenko, a főosztály vezetője. Az elmúlt négy hónap Ukrajna elnökének "2004 a család éve Ukrajnában" címmel 2004. február 6-án kelt rendelete, valamint a gyerekek nyári üdültetésének megszervezése szelle-mében telt. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti sze-mélyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
E heti vendégünk Lődár Vince, az Ungvári Nem-zeti Egyetem differenciált egyenletek és matematikai fizika tanszékének docense. »»

A kárpátaljai magyar gazdák szülőföldjükön törté-nő boldogulását, a helyi magyar gazdatársadalom ki-alakulását és megerősödését kívánja szolgálni az a megállapodás, amelyet a magyarországi Földműve-lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kötött a Kár-pátaljai Magyar Agrárvállalkozók Szövetségével. »»

A svédországi Göteborgban rendezték meg az UEFA-kupa idei döntőjét. Az Ullevi Stadi-on 40 ezer nézője előtt az új-sütetű spanyol bajnok FC Valencia és a francia Olympique Marseille feszült egymásnak, hogy a mérkőzés végén egyikük magasba emelhesse a színezüst trófeát. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó