2004. május 20., csütörtök                                                         Országos közéleti lap                                                         73. (16 770.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az idős kor mifelénk nem feltétlenül jelent csen-des pihenést. Hiszen a sokak zsebében csak "cin-cogó" nyugdíj mellett több élemedett korú honfitár-sunk is dolgozni kénytelen a megélhetésért, míg csak az ereje engedi. Így azok a nyugdíjasok vannak ked-vezőbb helyzetben, akik nem egyedül, hanem családi körben töltik mindennapjaikat, mint a salánki Homoki Izolda vagy falubelije, László Béla. »»

Most, amikor Magyarország európai uniós csatla-kozása folytán nem egy földink aggodalommal tekint az anyaországgal való kapcsolattartás jövője elé, kü-lönösen felértékelődhet a testvérközségi, testvérvá-rosi kapcsolatok szerepe. Már csak ezért is üdvözöl-hetjük azt a tényt, hogy a magyarországi Nyírbátor és a kárpátaljai Nagyszőlős testvérvárosi szerződést kötött a települések közötti együttműködésről. »»

Ünnepélyes aktussal kezdődött a megyei állami közigazgatás elnökének soros sajtótájékoztatója. Ivan Rizak felköszöntötte Dmitro Vorobecet, az Ukrán Új-ságíró Szövetség megyei szervezetének elnökét szü-letésnapja alkalmából. »»

Az Európai Unió bővítéséből, a határok átrende-ződéséből adódó negatív hatások csökkentésének lehetőségeiről egyeztettek a megyei állami közigaz-gatás legutóbbi értekezletén. Mindenekelőtt a határ-átkelőkön tapasztalható forgalomnövekedésből adó-dó problémákra tértek ki a helyzetet elemző szakértők. »»

A melitopoli tragédia hatalmas vihart kavart az országban. Nem csoda, hiszen a néhány hónap lefor-gása alatt másodszor előforduló lőszerraktár-robba-nás azt engedi sejteni, hogy nagy bajok vannak a ha-dianyagok ukrajnai tárolása körül. Az ukrajnai média egyre élesebb hangon szól a problémáról. Nem cso-da, elvégre emberek millióinak az élete forog veszély-ben. »»

A Kárpátaljai Megyei Tanács a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési tanáccsal közösen ta-valy indította el a "Cooperation Bridge 2003" (Híd az együttműködéshez 2003) projektjét, amelyet az Euró-pai Unió a TACIS-program keretében meszszemenő-en támogat. »»

A beregszászi járás mindig is az élenjárók között volt a gyermeküdültetés megszervezése terén, így töb-bek között tavaly is – megyei szinten – az első helyen végzett az ágazatban. Egyébként a gyerekek nyári vakációs időszakának tartalmas megszervezése fon-tos állami program, kiemelten foglalkoznak vele or-szágos szinten is. »»

Három nap, négy különböző program, valamint rengeteg élmény és szórakozás – erről szólt a Kárpát-aljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) által szervezett Diáknapok elnevezésű múlt heti rendezvénysorozat. Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar diákjai kulturális, sport-, szabadidős és bulizós program közül válogathattak. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó