2004. május 15., szombat                                                 Országos közéleti lap                                                 70-71. (16 767-16 768.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti sze-mélyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
E heti vendégünk Mészáros Domonkos, ungvári római katolikus atya. »»

A nemzeti kisebbségekről szóló jogszabály-tervezetről – melynek társszerzője Gajdos István parlamenti képviselő, az UMDSZ elnöke – vitáztak az elmúlt két nap során Ungváron. »»

A Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Tálentum Stúdiója egy amatőr gyermekszínjátszó csoport, amely ebben a tanévben állt össze, miután kiderült: nagyon sok tehetséges diákja van a tanintézetnek, akik eddig Nagymuzsalyba jártak a Vidnyánszky Éva tanárnő vezette foglalkozásokra. A Tálentum Stúdió "lelke", csoportvezetője Bíró Irma magyartanár. De foglalkoznak a gyerekekkel Bózsár Mária, Tóth Ernő és Pilip László pedagógusok is. Az utóbbi tölti be egyébként a koreográfus szerepét. »»

Az Ungvári Központi Információs Iroda és a Be-regszászi Körzeti Iroda az UMDSZ Beregszászi Járási Szervezetének (Kádár Rozália elnök koordinálásával) és az UMDSZ Beregszászi Városi Szervezetének (Pirigyi Béla elnök koordinálásával) közreműködésé-vel a járási központban megtartotta a Bereg-vidéki begyűjtők, illetve kérdezőbiztosok első szakmai talál-kozóját. A begyűjtőket Kádár Rozália felkérésére a Bereg-vidéki településeken megalakult UMDSZ-alap-szervezetek jelölték ki. »»

A társadalom, a sajtó és a hatalom együttműkö-désének mikéntjét, fő irányait elemezték, vázolták fel azon a kétnapos országos tanácskozáson, melyre a napokban került sor Zsitomirban Viktor Janukovics miniszterelnök részvételével. A fórumon részt vettek: a Krím Autonóm Köztársaság Legfelső Tanácsának és Minisztertanácsának, valamint a megyei állami köz-igazgatások, illetve a megyei tanácsok elnökhelyet-tesei, az országos, a megyei és járási lapok vezetői, a regionális állami rádió- és televízióbizottságok elnö-kei, több minisztérium vezetői. »»

Bár a Kraszna-havas legmagasabb csúcsai még szikrázó hókoronát viselve tekintenek alá a Mára-marosi-medencére, a virágba borult fák és a mezőkön szorgoskodó gazdák látványa lakmuszpapírként jelzi, hogy a Felső-Tisza-vidéken is teljes szépségében kibomlott már a tavasz. Sőt errefelé most van a tavaszi mezőgazdasági munkák dandárja. De milyen körül-mények között vághattak neki a tavaszi munkáknak a viski gazdaszövetség tagjai, mit végzett a közel-múltban, s mivel foglalkozik jelenleg a huszti járási nagyközségben működő társadalmi szervezet? »»

Amikor elanyagiasodott vilá-gunkban a tollforgató egy sikeres üzletemberről próbál portrévázla-tot készíteni, többnyire vonalas cél-tudatosságát, kemény magatartá-sát, kreatív ítélőképességét, csal-hatatlan üzleti érzékét emeli ki és háttérrajzként eddigi eredményeit sorakoztatja fel. »»

Bokszberkekben, és nemcsak ott, hanem a szur-kolók körében is, még mindig téma Volodimir Klicsko enyhén szólva furcsa körülmények között bekövet-kezett veresége az amerikai Lamon Brewster elleni összecsapáson. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó