2004. május 8., szombat                                                  Országos közéleti lap                                                  67-68. (16 764-16 765.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
E heti vendégünk Reöthy János, Szolyva polgár-mestere. »»

A nagyszőlősi járási Fertősalmás lakói jelentős döntés előtt állnak. Arról kell ugyanis május 16-án szavazniuk, hogy hosszú évtizedek után újra önálló legyen-e a településük, vagy pedig továbbra is a Nagypaládi Községi Tanács kötelékébe tartozzék. »»

Egy-egy fiatal néha azért marad "reményre jogo-sító tehetségnek" élete végéig, azért nem tud igazán kibontakozni-fejlődni, mert hiányoznak a továbbtanu-lási lehetőségei. Ha történetesen az ehhez szüksé-ges tanintézet távol fekszik szülőföldjétől, az eleve a kedvét szegheti, de még a szülőket is arra indíttatja, hogy lebeszéljék őt a fáradságos és költséges ide-oda utazgatásról. »»

– Magyarország európai uniós csatlakozása után módosult-e a vízumkiadás rendje Kárpátalján? – tet-tük fel a sokakat foglalkoztató kérdést Viski Jánosnak. Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezető kon-zulja érdeklődésünkre a következőket válaszolta: »»

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete közös programot indított, melynek keretében a megye isko-láiban, könyvtáraiban író-olvasó találkozókat és szel-lemi vetélkedőket szerveznek. »»

Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó! Vonatkozik ez a mindennapi egyszerű emberre, s egy magára valamit is adó vállalatra, társaságra egyaránt. Közéjük sorolhatjuk az Ukrtelekom Rt. Kárpátaljai Igazgató-ságát is, mely társaság nemcsak megígérte a fejlesz-téseket, hanem végre is hajtja azokat. »»

Május 1-jén Magyarország is csatlakozott az Euró-pai Unióhoz: ettől kezdve az EU-tagországokban is elfogadják majd az anyaországban szerzett diplomát. Az általános orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az állatorvos és az építész szakképzettségek elismerése automatikus lesz. Ezeket az okleveleket minden EU-országban azonos, a közösségi normák szerinti kép-zés után lehet megkapni. »»

Zsinórban harmadik hazai bajnokiján maradt gólképtelen az OSZK Zakarpattya labdarúgó-csapata. Az élvonalbeli tagságra pályázó ungvári együttes legutóbbi öt bajnokiján mindössze két gólt rúgott, s a megszerezhető 15 pontból csak kettőt gyűjtött be. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy hosszú idő után csapatunk visszacsúszott a második helyre, s már korántsem tűnik egyértelműnek a magasabb osztályba való fel-jutás. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó