2004. május 6., csütörtök                                                          Országos közéleti lap                                                          66. (16 763.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Szolyváról alighanem a sztálini megtorlások áldo-zatainak szentelt emlékpark jut a kárpátaljai magyar lakosság nagy részének eszébe. Emellett az is figyelemre méltó, hogy a mintegy 23 ezer lakosú – ebből a magyarok lélekszáma mintegy 1000 főre tehető – város a legutóbbi helyhatósági választásokon egy magyar nemzetiségű jelöltnek, Reöthy Jánosnak szavazott bizalmat. »»

Mindig felemelő élmény szá-munkra élőben találkozni az olva-sókkal. Ezért a tavalyi nagy nép-szerűségnek örvendő "Élő iro-dalomórák" mintájára, amikor a kárpátaljai magyar iskolákba lá-togattunk el vidékünk neves toll-forgatóival egy-egy irodalmi matinéra, útnak indítottuk az "Élő újság" című rendezvénysorozatunkat. »»

A rájátszás Kijevben lebonyolított, 6. fordulójával befejeződött a 2003–2004. évi felső ligás női ké-zilabda-bajnokság. Eldőlt az utolsó nyitott kérdés is. Az ezüstéremért a teljes bajnoki idény során kés-hegyre menő harcot vívó Szpartak Kijev és a Hali-csanka Lviv párharcából az előbbi került ki győztesen. Emellett az Ungvári Kárpáti sem szégyenkezhet, hiszen a tavalyi 6. után az idén a tabella 4. helyén vég-zett. »»

Tiszaújlak 700 éves fennállása alkalmából falu-napra került sor szombaton a nagyszőlősi járási tele-pülésen. »»

Huszt központjában bástyaszerű kapuzatokkal megtört kőfallal övezetten magasodik az ég felé a helybeli református templom sudár tornya. Az épület gótikus stílusjegyei, csúcsíves ajtói, ablakai középkori eredetéről vallanak, akárcsak a volt szentély mennye-zetét tartó támpillérek, s ugyancsak támpillérek erő-sítik a körfalat is. De maga a templom, illetve az egy-házközség sem más, mint egy hatalmas támpillér, mely nagy szerepet játszik a huszti magyarság ön-tudatának az erősítésében, a magyar lét fenntar-tásában. »»

Egressy Miklós a gyerekek körében
Viszonylag ritka az olyan kárpátaljai magyarlakta község, ahol a görög katolikusok vannak többségben. Egressy Miklós já-nosi parochus elmondása sze-rint ez a település kétségtelenül ide sorolható, ugyanis közel háromszázötven görög katolikus családot tartanak nyilván, vagyis a hívek száma nagyjából kilencszázra tehető, míg a reformátusoké háromszázötvenre. »»

Szabadtéri bemutatóval kezdődött a születésnapi ünnepség, majd Oleg Ceveljov ezredes, a Munkácsi Határőr Osztag parancsnoka sajtótájékoztatón ismer-tette a hatvan év történéseit. »»

Az ungvári Szent György római katolikus templom adott otthont az ott első ízben megrendezett anyák napi szavalóversenynek, amelyen az ungvári járás katolikus plébániáinak hittanosai vettek részt. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó