2004. április 30., péntek                                                  Országos közéleti lap                                                  64-65. (16 761-16 762.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Három fontos témakörben tartott sajtótájékoztatót az EU-csatlakozás apropóján Szabó Ottó, Magyar-ország ungvári főkonzulja. A rendezvényen részt vett Szentpéteri Bertalan külgazdasági attasé és Viski János vezető konzul. »»

Nincs új lap a nap alatt. Alighanem a legtöbb előfizetőnknek is felrémlik, hogy ezt a lapcímet már hallotta valahol, valamikor. És nem tévednek, hiszen ma egy olyan kiadványt foghatnak a kezükbe, amelyik másodszori megszületését ünnepli. »»

A munkácsi polgármester-választás néhány na-pig majdnem olyan világpolitikai eseménynek szá-mított, mint az iraki háború. Egyes hazai sajtóorgá-numok címlapjai legalábbis erről tanúskodnak. A ke-délyek még ma sem csillapodtak le teljesen. Köz-tudott, hogy a kampány során az Ukrajnai Magyar De-mokrata Szövetség és annak képviselő-elnöke, Gaj-dos István Nuszer Ernő mellett állt ki. A támogatás nem csupán nyilatkozatok formájában jelent meg, ha-nem hosszadalmas tárgyalásokban is testet öltött. »»

Az Európai Unió bővítése, az európai határok részbeni átrendeződése mennyiben módosítja az EU-n kívül maradó országok – esetünkben Ukrajna – vámvizsgálati szabályozását? Egyebek mellett erre a kérdésre is kerestük a választ Valerij Boriszovnál, a Kárpáti Regionális Vámhivatal helyettes vezetőjénél. »»

Hidi Endre
A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki állás-pontjukat, mondják el vélemé-nyüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készül-nek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcslyuk című rova-tunkban épp ezért ismert közéleti személyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
Vendégünk Hidi Endre keramikus, Ukrajna érde-mes népművésze, a Révész Imre Képzőművészeti Társaság tagja. »»

Tavaly 26 ezer álláskereső fordult a Kárpátalján működő foglalkoztatási központokhoz álláskeresés ügyében. Ennek közel a fele 28 évnél fiatalabb volt, hangzott el többek között azon a kerekasztal-meg-beszélésen, melynek témája az ifjúság foglalkoz-tatása, illetve a szakmunkásképzés jelenlegi helyzete volt. A tanácskozáson Ivan Rohacs, a megyei állami közigazgatás elnökhelyettese, az oktatási és tudomá-nyos főosztály főszakemberei és a megyében műkö-dő szakoktatási tanintézmények igazgatói, illetve a já-rási és városi foglalkoztatási központok vezetői vettek részt. »»

A hét közepén Európa-szerte a válogatottak vették birtokukba a labdarúgópályákat, hogy előkészületi mérkőzéseken mérjék fel, hol is tartanak. Természe-tesen pályára léptek a nyári EB-re készülő együttesek, s a már a VB-selejtezőkre készülők is. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó