2004. április 29., csütörtök                                                         Országos közéleti lap                                                         63. (16 760.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Az év elején, amikor előbb a Spirit, majd az Op-portunity névre keresztelt marsjáró is landolt a vörös bolygón, szinte naponta érkeztek újabb és újabb hírek az expedícióval kapcsolatosan. Az utóbbi hetekben azonban már csak elvétve találkozunk egy-egy, a Mars-kutatással foglalkozó híradással. Pedig a két marsjáró jelenleg is térképezi és értékeli a bolygóról begyűjtött paramétereket, de az adatokat itt, a földön kezelő amerikai űrkutatási hivatal azokból már keveset tár a nyilvánosság elé. Persze az is lehet, hogy egyszerűen nincs miről beszámolniuk, nem nyertek alátámasztást a Marssal kapcsolatos korábbi feltételezések. »»

A nagyszőlősi járási Tiszakeresztúr központjában, a református templom parkjában szép emlékmű idézi fel a község XX. századi történetét. »»

Több, mint száz évvel ezelőtt még állt egy réges-régi malom a Latorca magas partján, Várpalánkán, a munkácsi vár alatt. A hóolvadáskor megduzzadó folyó azonban évről évre mind nagyobb "falatokat" harapott ki a meredek partfalból, míg végül 1885 tavaszán maga az alámosott malom is beleszakadt a sebesen áramló folyóba, mely magával ragadva, elsodorta II. Rákóczi Ferenc egykori pénzverdéjét. »»

A legenda szerint Salamon, Csap és Tiszaásvány neve egyetlen embertől származik. Valami nagy ura-ság járt ezen a vidéken, amikor éppen kocsimarasz-taló nagy sár volt a tengelytörő utakon. Az uraság rá is kiáltott a kocsisára:
– Nosza fiam, Salamon! Csapj a lovak közé, mert itt rekedünk ebben a nagy ásványban. »»

Május elsejétől Kárpátalja és az Európai Unió szomszédságba kerül. Magyarország, Szlovákia és Lengyelország államhatára egyben a több mint fél-milliárd polgárnak otthont adó szövetség határává válik. Szlovákia és Magyarország esetében ennek kü-lönös jelentősége is van, hisz így az anyaország és a szlovákiai magyarság egy közösség része lett. A tényt az illyési gondolat gyakorlati megvalósulása kezdete-ként is értékelhetjük. »»

A múlt különös, kérdések sorát felvető térképei közül korábban már szóltunk a XVI. századi török tengernagy, Piri Reis hagyatékában fellelt s az admi-rálisról elnevezett térképekről, melyek egyikén – ezt az 1510-es években rajzolta meg a tengernagy – Dél-Amerika legdélibb részétől kiindulva, jókora földnyelv nyúlik az Atlanti- és a Csendes-óceán közé, s egy még délebbi szárazulattal (az Antarktisszal?) kapcsol-ja össze a kontinenst. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó