2004. április 27., kedd                                                             Országos közéleti lap                                                             62. (16 759.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Ukrajna igazodni kíván az európai vámvizsgálati sza-bályozásokhoz, harmonizá-cióra törekszik a szomszé-dos országok vámügyi és határőrizeti szerveivel, jelen-tette ki a csapi Tisza határát-kelőn tett látogatása során Mihajlo Ivanyuk és Petro Sisolin. »»

Ahogy lapunkban beszámoltunk róla, a múlt hé-ten Washingtonban az amerikai kongresszus ember-jogi bizottságában meghallgatásra került sor a Kis- és Nagyszelmenc között létesítendő határátkelő ügyé-ben.
A meghívott vendégek között ott volt Illár József, Kisszelmenc polgármestere is, aki a napokban érke-zett haza az USA fővárosából. »»

Immár 18 éve, hogy az emberiség tapasztalhatta, mekkora veszélyt rejt magában az atomenergi. A Csernobili Atomerőmű négyes blokkjában történt robbanás ma is érezteti hatását és következményeit még nagyon sokáig leszünk kénytelenek viselni. Az áldoza-tok száma évről évre nő. Nekik, az ártatlan áldozatok-nak, valamint a következmények felszámolásánál te-vékenykedettek ezreinek állít emléket az a szoborkom-pozíció, melynek ünnepélyes leleplezésére hétfőn került sor Ungváron. »»

Vitán felüli, hogy Kárpátalja idei két legnagyobb beruházása az ungvári vasútállomás új épülettömb-jének és a Csap–Kijev főútvonal kárpátaljai szaka-szának megépítése. Bár a két építkezés kivitelezése technikailag különbözik egymástól, mégis több ha-sonlóság is felfedezhető közöttük. A legszembetű-nőbb, hogy mindkettő külföldi munkaerővel valósul meg. Önkéntelenül is adódik a kérdés: nincs helyi kapacitás, vagy netán egyéb érdekek húzódnak meg a háttérben? »»

Mint ismeretes, május elsején az Európai Unió népes családjához újabb tíz tagállam csatlakozik. Köztük vannak közvetlen szomszédaink: Magyaror-szág, Szlovákia és Lengyelország. Hogyan élik meg az esemény előtti napokat az Ukrán Külügyminisz-térium Ungvári Képviseletének diplomatái? Erre és más kérdésekre válaszolt Ivan Barancsik, a képviselet vezetője. »»

Amíg a szovjet érában létezett az államhatár men-tén a vasfüggöny, rend honolt e vidéken. Igaz, kaland-vágyók akkoriban is akadtak és előfordult olykor, hogy egyesek megpróbáltak átúszni a Tiszán, kijátszani a határőrök éberségét a zöldhatáron. Mára nagyot vál-tozott a világ. A drótkerítést sok helyen elbontották. A jelek szerint azonban kissé elhamarkodták a dolgot... »»

Szűkebb pátriánkat járva láttam hatalmas, egykor nyilván impozáns, de ma már jócskán lepusztult álla-potban levő művelődési házakat. Ám ami még szomo-rúbb, odabent is sivárság, elhagyatottság, télidőben vendégriogató nyirkosság és hideg honolt. Egyszóval bárki egykönnyen megállapíthatta, hogy itt nincsen helyük a múzsáknak. Még kevésbé a nézőknek, érdek-lődőknek... »»

Negyvenöt év – negyvenöt festmény. Ha történe-tesen feltételül szabnák, hogy csakis egyetlen mon-datot írhatok le, talán éppen ezt vetném papírra. Persze, Vaszil Vovcsok személyi kiállítása azért többet tartogat a néző számára. »»

A Metaliszt Harkiv elleni rangadó után az OSZK Za-karpattya szakmai stábja is elismerte: hullámvölgybe ke-rült a csapat. Zsinórban har-madik mérkőzésén nem tu-dott nyerni a másodosztály listavezetője, ráadásul már a hazai veretlenség is a múlté. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó