2004. április 24., szombat                                                 Országos közéleti lap                                                 60-61. (16 757-16 758.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Ismét és újra Szelmenc, ahogyan azt kedves olva-sóink az utóbbi néhány hónapban már megszokták, hiszen a történelemnek ez a furcsa fintora folytonosan visszatérő témája lapunknak. Azon vagyunk ugyanis, hogy egyetlen hírről, eseményről se maradjunk le, illetve az ezzel kapcsolatos minden történésről azon-nal tájékoztassuk olvasóinkat. Ezúttal például arról, hogy mi is történt – közép-európai idő szerint szerdá-ról csütörtökre virradó éjszaka – az Egyesült Államok kongresszusában az államhatárok által kettészelt Szelmencről szóló meghallgatáson. »»

Váriról nekem mindig a gyermekkorom jut eszembe és feledhetetlen emlékű nagymamám. A nyári vakációk szabadsággal teli napjai és a regge-lente ébresztő harangszó. Bársonyos hangjához ha-sonlót azóta sem hallottam, akár több száz közül is felismerném. Már a szünidő első napjaiban azzal nyaggattam a szüleimet, hogy "engem vár a nagy-mamám Váriban". Mert nála éreztem igazán magamat gyereknek. Nagyszüleim háza igazi vár volt számomra, a két idős ember pedig a gyermekkorom egy-egy védőbástyája. »»

Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Forgolány, Tivadar-falva és Farkasfalva. 5212 főt számláló településcso-port az ugocsai Tiszaháton. Az egy közigazgatási egy-ségbe tartozó öt magyar települést szorosan öleli leg-magyarabb folyónk. Néha túl szoros ez az ölelés. »»

Nemhiába várták szurkolók és szakemberek or-szágszerte felfokozott érdeklődéssel a labdarúgó Ukrán Kupa elődöntőjének visszavágóit, amelyeken – ritkán fordul elő ilyesmi – valóban az ország pillanat-nyilag legjobb négy csapata volt érdekelt. A két mérkőzésen látottak is egyértelműen bizonyították ezt, hiszen mindkét összecsapáson a végsőkig kiélezett küzdelemben dőlt el a döntőbe jutás kérdése. »»

Tárczy Andor
A közéletben szerepet vállaló em-berek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, mi-ként gondolkodnak az aktuális gazda-sági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti sze-mélyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
E heti vendégünk Tárczy Andor költő, a Kárpáti Igaz Szó egykori munkatársa, aki, s ez nem mellékes, a napokban lett fél évszázados. »»

– Isten a maradékot mindig megtartja, s nem engedi, hogy elvesszen... – mondta Horkay László református püspök azon a megemlékezésen, melyet a Kárpátaljai Magyar Zsidók Szövetsége, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Értelmisé-giek Kárpátaljai Közössége szervezett Ungváron, a nemzetiségi kulturális központban a holokauszt hatva-nadik évfordulóján. »»

A feketepataki születésű, de jelenleg Ungváron élő Nagy Jenő – egy kisebb megszakítással – több mint három évtizedet töltött el a felnövekvő nemze-dékek nevelésével, oktatásával, s mint a nemzet (pon-tosabban: egy nemzetrész) napszámosa, szolgálta szűkebb pátriánk magyarságát. »»

Lapunk többször is foglalkozott már a külföldi fel-sőoktatási intézményekben tanuló ifjak azon problé-makörével, hogy a hadkiegészítő parancsnokságok nekik is behívót küldenek, mintha nem is diákok len-nének. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó