2004. április 17., szombat                                                 Országos közéleti lap                                                 56-57. (16 753-16 754.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Kordoni jednannya címmel első ízben került sor Munkácson arra a nemzetközi ifjúsági dalfesztiválra, melyet az orosz drámai színházban csütörtökön a kora délutáni órákban a megye vezetői nyitottak meg ün-nepélyes keretek között. »»

Vjacseszlav Makejev, a Beregszászi Rádiógyár igazgatója rövid idő alatt nemcsak a több mint 800 fős kollektíva, a korábbi külföldi partner, a Flextronics, hanem újabban a Hewlett Packard cég tiszteletét és megbecsülését is kivívta. Vajon mivel sikerült ezt el-érnie? A kérdésre magától az érintettől kértünk vá-laszt. »»

Sok ungvári elképedve, nem kis felháborodással szemlélte, hogy a megyeszékhely közterületein sorra vágják ki a hatalmas, nyaranta hűs árnyékot adó fákat. Ez volna a parkok és virágok városa? »»

Vannak hölgyek, akik a család, a háztartás mellett olyan hivatást, munkakört választanak maguknak, melyben férfiakat megszégyenítő energiával, vakme-rőséggel, kitartással, kockázatvállalással állnak helyt nap mint nap. Az extrém hétköznapok róluk szólnak. »»

Nincs olasz csapat a nemzetközi kupák elődön-tőjében! Az Internazionale Marseille elleni kettős ve-reségét követően biztossá váló hír bizonyos értelem-ben akár sokkolóan is hathat, hiszen az egyik leg-erősebb európai bajnokság "maradt ki" a Bajnokok Ligája és az UEFA-kupa végjátékából, ráadásul olyan pontvadászat, amely egy éve azzal dicsekedhetett, hogy három csapatot delegált a BL elődöntőjébe, és hogy a finálé végül a "színolasz" Juventus–Milan összecsapás lett. »»

A sárosoroszi Szilcsák Szvitlána a Lembergi Me-zőgazdasági Főiskola elvégzése után, 1991-ben gon-dolt egy nagyot... »»

Rohamosan közeledik a nap, amikor megyénk egy teljesen új, a korábbiakban soha nem tapasztalt geopolitikai helyzettel lesz kénytelen szembenézni. Május 1-jétől ugyanis közvetlen szomszédságba kerü-lünk az Európai Unióval. »»

Várak, templomok, kastélyok sokasága őrzi vidékünkön a le-tűnt idők emlékét, építészeti stí-lusát, ízlését. Több mint 1200 műemléket tartanak nyilván Kár-pátalján. Nyomban hozzá kell fűzni azonban, hogy sajnos zö-mük siralmas állapotban van, pusztítja a hó, a fagy, az eső. »»

Az UMDSZ Kárpátaljai Magyar Nívódíjának ki-tüntetettjei sorában ott volt a Técsői Református Lí-ceum is. A tanintézet igazgatójától, Ambrus Borbálától mindenekelőtt azt kérdeztem, milyen gondolatokkal vette át az Illyés Gyula Szórványmagyarság Díjat. »»

Dús kalászokat ringató idilli szépségű kolhoz-mezők, olvasztárok, erdőmunkások és más élenjárók hamis pátosszal teli alakjai. Egy ismert időszak kor-dokumentumai képekben és szobrokban. Lehet di-csőíteni és lehet ócsárolni, lehet élénken vitatkozni róla, egyvalami azonban nehezen vonható kétségbe: a szocialista realizmus képviselői végső soron mara-dandó nyomot hagytak a volt szovjet birodalom kul-túrájában. Letagadhatatlan, hogy volt ilyen is... »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó