2004. április 10., szombat                                                Országos közéleti lap                                                53-54. (16 750-16 751.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Petei Judit
Ma már minden lehetséges. Ráadásul nemcsak a fővárosiak számára, hanem az olyan határ menti vidékeken élők és dolgozók számára, mint a nagyszőlősi járá-si Tisza mellék lakosai. »»

Nagydobronyban igen-igen régi időktől fogva él egy sajátos, csakis erre a településre jellemző nép-szokás: a zöldágak állítása virágvasárnapon. »»

A főcím olvastán ne gondoljon az olvasó tragédi-ára. Az apropó sokkal örömteljesebb és sorsszerűbb. »»

A Beregszász melléki Makkosjánosi gazdasági életét évszázadok óta a város közelsége határozza meg. Ám a "nagy fa" árnyékában régebben és nap-jainkban is olyan "rügyek" duzzadnak, melyek egy-egy odatévedt napsugár hatására bármely pillanatban ki-pattanhatnak, csodálatos bájukkal és továbbfejlődési lehetőségekkel kápráztatva el az arra járó idegent. »»

Beregszászban és Técsőn tartotta soros, kiszál-lásos ülését az Illyés Közalapítvány Ukrajnai Alkura-tóriuma. A napirenden számos fontos kérdés, ezen belül a 2004. évi pályázati felhívásra beérkezett pá-lyázatok elbírálása szerepelt. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti sze-mélyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
Mai beszélgetőpartnerünk Zselicki József költő, magyar nyelv és irodalom tanár. »»

A közelmúltban Viktor Janukovics miniszterelnök, az elnökkel egyetértésben hozzájárult ahhoz, hogy Munkács város lakosainak – ezen belül a nemzetiségi kisebbségek képviselőinek – jelentős támogatást nyújtsanak a problémáik megoldásában. A részletek felől Jevcsák Judittól, a megyei állami közigazgatás nemzetiségi és migrációs osztályának vezetőjétől érdeklődtünk. »»

Csetneki Ferenc, a Szőlősgyulai Művelődési Ház igazgatója harminc éve vállalta magára a helyi közös-ség kulturális életének irányítását. »»

A péterfalvai sportkomplexum egyike Kárpátalja legnagyobb ilyen típusú létesítményeinek. A Hatátőr Kolhoz felszámolása után a Határőr Agrárcég Kft. tu-lajdonába került. A létesítmény jelenlegi helyzetéről beszélt Papp Kálmán, a kft. elnöke. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó