2004. április 8., csütörtök                                                         Országos közéleti lap                                                         52. (16 749.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Szinte valamennyien utazunk. Van, ki vonatra száll és távoli városokat keres fel. Mások a munkahelyükre sietve szállnak naponta vonatra, buszra, ülnek taxiba. Így, vagy úgy mindenki szembesül a tömegközleke-désben uralkodó állapotokkal. »»

Bár a strandidényre a naptár szerint bő egy hóna-pot kell várni, a vízimentők mégsem ülnek dologtala-nul. Mint arról Viktor Opalenik, az újjászervezett Állami Speciális Baleseti Mentőszolgálat vezetője tájékoztatta a Kárpáti Igaz Szót, a téli idényben öt személy fulladt vízbe Kárpátalján. Az áldozatok száma ugyan keve-sebb, mint egy évvel korábban, de a nyár közeledtével egyre élesebben vetődik fel a probléma. »»

Nagyjából a rendszerváltás éveitől kezdve a Kár-pátaljai Megyei Honismereti Múzeumban kiállítást ren-deznek a Feltámadás ünnepe, a húsvét jegyében. Korábban is módom volt megszemlélni azokat, így kellő összehasonlítási alapom van. Bátran állíthatom, hogy az idei tárlat felülmúlja az eddigieket. »»

Az átlagember el sem tudja képzelni, hogy havon-ta hány kárpátaljai fordul segélykérő levéllel, bead-vánnyal az ügyészséghez. Az emberek ezrei kérelme-zik az őket ért jogsérelmek felülvizsgálatát. E téren az ügyészség valóban sok esetben tud segítséget nyúj-tani. »»

A Határőr Agrárcég Kft. 2000-ben alakult az ugo-csai Péterfalván. Az összesen 877 hektárnyi földte-rületük jelentős részét a lakosságtól, illetve a községi tanácstól bérlik. A mezőgazdaság mellett fontos sze-repet tölt be a vállalkozás életében a fafeldolgozás és a téglagyártás is. A kft. vezetőjével, Papp Kálmánnal a közelmúlt eredményeit és a jelen lehetőségeit ele-meztük. »»

Munkanélküliséggel, szegénységgel küzdő vilá-gunkban felértékelődött mindazok szerepe, akik segí-tő jobbot nyújtanak a társadalom elesett tagjai felé, s erejükhöz mérten igyekeznek támogatni őket. A hosz-szú évtizedeken át a templomok falai közé zárt törté-nelmi egyházak – lehetőségeikhez képest – ugyan-csak részt vesznek a nélkülözők megsegítésében, hogy élhetőbbé tegyék számukra az életet. A szegé-nyeket istápoló egyházi intézmények sorába tartozik a Kárpátaljai Református Egyházkerület beregszászi di-akóniai központja. »»

Sonka, tojás, no meg sör-bor-pálinka. Mert ezek nélkül nem ünnep a húsvét. Minél több helyre megy el locsolkodni a férfiember, annál több alkoholt ereszt le a torkán. Dehogyis jut eszébe ilyenkor az, hogy mi lesz holnap. Egy kis macskajaj még nem a világ – gon-dolja –, s hősiesen állja a megpróbáltatást: emelgeti szaporán a poharat. »»

Técsőről kiindulva, a Kraszna-havas előhegyei közé viszi az embert az északnak kanyargó út. Melynek állaga helyenként "csak" nagyon rossz, másutt azon-ban elképesztően csapnivaló, s minősége közvetlenül a végállomás előtt éri el a mélypontot, ahol egymás után két, útszéltől útszélig ringatózó, kolosszális mé-retű tócsán kel át az ideiglenes jelleggel kétéltű jár-művé változott gépkocsi. Kellemes meglepetésként éri viszont a hegyek közé tévedő magyart a község előtt álló kétnyelvű falunévtábla, melyen az ukrán tele-pülésnév – Okrugle – alatt ott ékeskedik a magyar felirat: Kerekhegy. »»

A több hónaposra nyúló szünet után az elmúlt vasárnap elkezdődött a megyei labdarúgó-bajnokság idei szezonja. A tavalyi kiíráshoz képest idén több változás is történt. Örvendetes, hogy valamelyest nőtt a csapatok létszáma. Az új lebonyolítási rend is több izgalmat ígér. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó