2004. április 3., szombat                                                  Országos közéleti lap                                                  49-50. (16 746-16 747.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Mikola Andrusz, Gajdos István, Szejkovszky Natália és Szerhij Laponoh elégedett az eredménnyel
Nagyszabású ünnepség keretében lobbant fel az első gázláng az ungvári járási Tar-nócon. Az eseményen jelen volt Gajdos István parlamenti képviselő, az UMDSZ elnöke, Mikola Andrusz, a megyei ta-nács elnöke, Revák István, a megyei állami közigaz-gatás elnökének első helyettese, Szejkovszky Natá-lia, az ungvári járási tanács elnöke, Szerhij Laponoh, a járási állami közigazgatás elnöke, Viktor Pogorelov, Ungvár polgármestere, Ihor Bagrij, a Zakarpatgaz, va-lamint Volodimir Feldvarocsnij, a Zakarpatbudgaz ve-zetője. »»

Ismét benépesültek a hadkiegészítők. Április 1-jétől ugyanis elkezdődött a tavaszi sorozás. Ukrajna elnökének rendelkezése szerint április és május fo-lyamán 35 800 katonaköteles fiatal ölti fel az egyen-ruhát. A döntő többség a fegyveres erőknél fog szol-gálni. A belügyi csapatokhoz 6500, a határőrséghez 3000, a nemzetvédelmi szolgálathoz pedig 310 főt soroznak be. »»

Több olvasónk is útlevél ügyben kereste az elmúlt napokban szerkesztőségünket. A kérdésekkel Ihor Mihajlisinhez, a megyei bevándorlási, állampolgársá-gi és személyi nyilvántartási osztály helyettes vezetőjé-hez fordultunk. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti sze-mélyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
E heti vendégünk Babják Zoltán, Beregszász alpolgármestere. »»

A megyei állami közigazgatás egyik közleménye megállapítja, hogy az ágazati szakemberek vélemé-nye szerint Kárpátalján indokolatlanul magasak az üzemanyagárak. Az A-76-os benzin litere átlagosan 5–10, az A-95-ösé pedig 2–5 kopijkával drágább már most, a mezei munkálatok kezdetén, illetve az idegen-forgalmi főidény beindulta előtt. Mi lesz akkor a fősze-zon kellős közepén? »»

A Szarvasi Textilgyár leányvállalataként a nagy-szőlősi járási Péterfalván 2003 novemberében létre-jött Riverside Kft. – és még számos bérmunkát végző kárpátaljai vállalkozás – további működése a napok-ban váratlan akadályba ütközött. Az összességében 1500 embert foglalkoztató cégek létezése vált kérdé-sessé egy félre- vagy rosszulértelmezett vámszabály következtében. »»

A Karácsfalván élő emberek jelentős része – más munkalehetőség híján – földműveléssel foglalkozik. Azonban nem mindegy, hogy milyen nagyságú termő-föld áll rendelkezésre – véli Tóth Ferenc farmergazda, aki még 1992-ben döntött úgy, hogy a földből próbál megélni. »»

Az UMDSZ Kárpátaljai Magyar Nívódíjának kitün-tetettjei sorában ott volt a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium is. A tanintézet igazgatójával, Sza-bó Árpáddal beszélgetve, elsősorban azt kérdeztem tőle, milyen gondolatokkal vette át a Drávai Gizella Közoktatási Díjat. »»

A Csonkapapi Általános Iskola falai között jelen-leg 137 gyereket oktat a 18 pedagógus. Bár a tanulók létszáma korábban csökkent, az utóbbi néhány évre pedig a stagnálás jellemző. Itt tanulnak a kispapi gyermekek is. Az iskola helyzetét Halász József mu-tatta be, aki 1999-től látja el az igazgatói teendőket. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó