2004. március 27., szombat                                               Országos közéleti lap                                               46-47. (16 743-16 744.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Nagy Zoltán Mihály
A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki állás-pontjukat, mondják el véleményü-ket az írott és elektronikus médiá-ban. Tudjuk, miként gondolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, tár-sadalmi helyzetről, mi foglalkoztat-ja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcslyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti személyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
Mai vendégünk Nagy Zoltán Mihály író, az Együtt című folyóirat főszerkesztője, a Kovács Vilmos Irodal-mi és Kulturális Díj kitüntetettje. »»

Immár 12 esztendeje annak, hogy megalakult a független Ukrajna nemzetbiztonsági szolgálata, az SZBU. Az évforduló méltatása kapcsán Olekszandr Bukovszkij, a testület közelmúltban kinevezett vezetője sajtókonferenciára invitálta a kárpátaljai média képvi-selőit. »»

Lassan közeleg az április 18-i munkácsi időközi polgármester-választás időpontja. Mind többen mond-ják el véleményüket az események várható alakulásá-val és a jelöltekkel kapcsolatban. Kíváncsiak voltunk, vajon társadalmi szervezeteink kit javasolnak, kinek szavaznának leginkább bizalmat. »»

Az egész földkerekségen megemlékeznek a szín-ház világnapjáról. Azokról, akik rendezőként, színmű-vészként, díszlet- tervezőként, világítóként, súgóként stb. estéről estére létrehozzák azt az egyszeri, megis-mételhetetlen varázst, amelyet színházi előadásnak neveznek. »»

A múlt héten Kárpátalján vendégszerepelt az Al-győi Szabadidőközpont Móra Ferenc Népszínháza. A társulat Beregszászban, Visken, Munkácson és Ung-váron Kató Sándor Pro libertate c., Rákóczi Ferenc életét feldolgozó történelmi vízióját adta elő Sinka Károly érdemes művész rendezésében. »»

Még a múlt század 80-as éveiben történt, hogy új kolhozirodát építettek a nagyszőlősi járási Verbőcön. Ennek emeleti részében több helyiség is üresen állt, s egy előremutató javaslat nyomán, 1988-ban zene-iskolát nyitottak az addig kihasználatlan termekben. Kezdetben a kollektív gazdaság tartotta fenn a tanin-tézetet, majd két esztendő múltán a községi tanács által működtetett intézmények sorába került. 1992-ben pedig, miután a zongora, a hegedű, illetve a harmoni-ka szak mellett megalakult a tánc, valamint a népmű-vészet szak (az utóbbi keretében horgolást és kötést tanulnak a gyerekek), művészeti iskolává minősítették át az oktatási intézményt, melynek a szomszédos Sa-lánkon is működik egy kihelyezett tagozata. »»

A finiséhez közeledő felső ligás női kézilabda-bajnokságban újabb fordulót játszott az ország négy legjobb csapata. A színhely ezúttal a tavalyi – és már az idén is annak tekinthető – bajnokcsapat otthona, Zaporizzsja volt. »»

Az idei esztendő egy újabb nyári olimpia, a sor-rendben immár a XXVII. újkori olimpiai játékok eszten-dejeként köszöntött ránk. A sportvilág négyévente sor-ra kerülő legnagyobb, s rangban is legelső esemé-nyének – mint ismeretes – 2004 augusztusában a görög főváros, Athén ad otthont. Sorozatunkban az olimpiai játékok történetébe kínálunk betekintést olva-sóinknak. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó