2004. március 25., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       45. (16 742.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Az utóbbi időben mind több televízió- és rádió-műsorban, újság-cikkben foglalkoznak a globális fel-melegedés eddig okozta, illetve előre jelezhető veszé-lyeivel. A probléma súlyát jelzi, hogy nemrégiben az amerikai hadügyi tárca is megelégelte az óvatosko-dást, s konkrét magyarázatot kért a Pentagontól arra vonatkozólag, hogy a globális felmelegedés milyen veszélyeket hordoz, biztonságpolitikai szempontból mennyire rajzolhatja át a világ erőviszonyait. »»

Egyárbocos hajók raja hasította a szubtrópusi tenger hullámait. Enyhe szél kapdosott a keresztvitor-lákba, s az evezők is ütemesen csapkodták a vizet, fehér habot verve a tenger azúrkék színén. Okos szemű, körszakállas férfi állt a vezérhajó parancsnoki hídján, s tekintett a messzeségbe. Ám Odüsszeusz, Ithaka szigetének a trójai háborút végigharcoló királya sem tudhatta, mennyi kalandon kell még átmennie, mire – tíz hosszú esztendő múltán – viszontláthatja otthonát, családját. »»

A következő esztendő végéig 200 ezer főre csök-ken az ukrán fegyveres erők létszáma. »»

Szakértők szerint a fegyver és a kábítószer forgal-mazását követően az emberkereskedelemből szár-mazik a legtöbb haszon. Az ebből az üzletágból adódó jövedelem ugyanis évente eléri akár a 12 milliárd dol-lárt is. Az élő áru forgalmazása terén Nigéria vezeti a rangsort, megelőzve Albániát és Romániát, míg Ukraj-na a "megtisztelő" ötödik helyet foglalja el a listán. A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai szerint a szex-iparban foglalkoztatottak 7–11 százalékát Ukrajna ad-ja. »»

A 156 600-as ukrajnai magyar közösség 151 500 tagja Kárpátalján él. A megyében ezzel a mutatóval a második legnépesebb nemzetiség vagyunk. »»

Várrom és várrom között is lehet különbség. Mert akadnak egyrészt jól konzervált, a további pusztulástól megóvott épületmaradványok, másrészt pedig vannak enyészetnek átadott, pusztuló omladékok. Kies pát-riánkban – sajnos – az utóbbiak közé tartozik a kovászói vár, valamint az egykori Só utat őrző három erődítmény – a huszti, a királyházai és a nagyszőlősi erősség. »»

Az orosz külügyminisztériumnak, enyhén szólva is, nagyon nincs az ínyére, hogy az ukrán parlament ratifikálta a kormány és az észak-atlanti szervezet egyesített katonai erőinek vezérkara közötti kölcsönös egyetértéséről szóló memorandumot. A Kreml megle-hetősen éles reakciója pedig egyben azt is jelenti, hogy Moszkva korántsem veszi majd félvállról Ukrajna belépését a NATO-ba, mint tette azt a balti köztársa-ságok esetében. »»

Gyula Ugocsa vármegye egyik ősi települése, 1480-ban királyi birtok, később földesurai a Rákócziak és a Károlyi grófok. A XVI. században a Perényi és a Nyaláb uraldalmakhoz tartozott.
A törökök ittlétére utalnak a ma is használt dűlő- és helynevek. A Török-mező és a Török-pince legen-dája szerint a gyulai hegyi barlangokban van egy át-járó Erdélybe. A Kárpátokban ritkaságszámba menő nemes tölgyekből álló erdőrészen, mely természetvé-delmi terület, számtalan forrás, a Bicskor- és a Ket-tős-forrás folyik. A vadállomány őzekből, rókákból, fá-cánokból és nyulakból áll, de a vaddisznó sem ritka errefelé. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó