2004. március 18., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       41. (16 738.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az időjárás is kegyeibe fogadta azt a többezres ünneplő sokaságot, mely az Ukrajnai Magyar Demo-krata Szövetség hívására Beregszászban a Petőfi-szobor körül sereglett egybe nemzeti színű zászlók és a békés egyetértést hirdető feliratok alatt, hogy az 1848-as szabadságharc kitörésének évfordulójára emlékezzék. Az ünnepi emelvényre felsorakozott dísz-vendégek között volt Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Csabai Lászlóné kormánybiztos, Nyíregyháza megyei jogú város polgármestere, Ud-varhelyi Zsolt, a Miszterelnöki Hivatal főtanácsadója, valamint Németh János, az Ukrán–Magyar Vegyes-bizottság magyarországi titkára, Szabó Ottó, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulja, Revák István, a me-gyei állami közigazgatás elnökének első helyettese és Nuszer Ernő, a megyei tanács elnökhelyettese. »»

Nagyszőlős magyarsága immár tizenötödik alka-lommal ünnepelhette meg szabadon március 15-ét. A Tisza menti városban a hagyományoknak megfele-lően ezúttal is a Perényi Zsigmond Középiskola parkja adott otthont a KMKSZ Nagyszőlősi Járási Közép-szintű Szervezete és a tanintézet közös szervezésében lebonyolított rendezvénynek, melyen előbb Zlick Edit szervező pedagógus méltatta egyik legszebb, legfé-nyesebb nemzeti ünnepünket, felidézve a 156 évvel ezelőtti kora tavaszi nap eseményeit. Majd Kiss Natá-lia, a középiskola diákja szólt a hazáról, ahol nem tartanak bennünket idegennek. »»

A magyar ember egyik ősi nagy szenvedélyének számít a vadászat. Nem véletlen, hogy a beregszászi járásban is jelentős hagyományai vannak. Ennek révén a halábori és a badalói vadászok összefogásá-ból 1990-ben megszületett a Badalói Vadásztársa-ság, melynek a kezdetektől File István az elnöke. »»

A kárpátaljai munkaerőpiac alakulásával, a szo-ciális segélyezéssel, és a nyugdíjreform tapasztala-taival ismerkedett tegnapi, megyénkben tett látogatá-sa során Mihajlo Papijev munkaügyi és szociálpoli-tikai miniszter. Az ukrán kormány tagja Ivan Rizakkal, a megyei állami közigazgatás elnökével közös sajtó-tájékoztatót tartott. »»

A tavaszi mezei munkák előkészületeiről volt szó azon a sajtótájékoztatón, melyen részt vett Viktor Gyadcsenko, a megyei állami közigazgatás elnök-helyettese és Ihor Jurik, a mezőgazdasági főosztály vezetője is. Az elhangzottak szerint a gazdaságok az idén jobban felkészültek a tavaszi teendőkre, mint az előző években. Ebbe beletartozik a gépállomány fel-javítása, rendelkezésre áll a szükséges vetőmag-mennyiség, a műtrágya, valamint a növényvédő sze-rek is. »»

A természetet károsítókkal szembeni ügyészségi fellépésről volt szó azon a sajtótájékoztatón, amelyet Oleg Opisnyak, a megyei természetvédelmi ügyész tartott. Hangsúlyozta: hiába foganatosítanak mind szigorúbb ellenőrzéseket és szankciókat az erdőgaz-dálkodásban, változatlanul komoly károkat okoznak az illegális fakitermelők. »»

Sajnálatos módon messze nem mindenki gon-dolja úgy, hogy óvni, vigyázni kell természeti kincsein-ket, a környezetet, amelyben élünk. Szerencsére, ma már létezik olyan törvény az országunkban, mely épp azok ellenében született, akik gátlástalanul, nem törődöm mód képesek elpusztítani bármilyen termé-szet alkotta értéket. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó