2004. március 13., szombat                                               Országos közéleti lap                                               38-39. (16 735-16 736.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az idei '48-as ünnepségek nyitánya Munkácson volt, ahol két olyan rendezvényre is sor került, melynek résztvevői a magyar szabadság napjára emlékeztek. »»

A tavalyi esztendőben végrehajtott adóellenőrzé-sekről, valamint a 2004-ben tervezett vizsgálatok jel-legéről tartottak sajtótájékoztatót a megyei állami adóadminisztrációban. Az elmondottakból kiderült, hogy a legtöbb problémát az eltitkolt jövedelmek, az árnyékgazdaság további működése, az illetéktelen értéktöbbletadó-visszaigénylések okozzák. »»

A megyeszékhely életét érintő kérdések áttekin-tése mellett a megye vezetőjével kialakult munka-kapcsolat jellegéről is szólt legutóbbi sajtótájékozta-tóján Viktor Pogorelov. Ungvár polgármestere leszö-gezte: néhány sajtóorgánum állításával szemben Ivan Rizakkal normális kapcsolatban vannak, rendszere-sen egyeztetnek a fontos kérdésekben. »»

Négy hét. Ennyi maradt. Ma már nem is annyira pénztárca-, hanem sokkal inkább termelőfüggő, hogy mi kerül a húsvéti asztalra. Zsíros sonka- és töltött-káposzta-lazítóként mindenképpen ajánlatos legalább egy tálnyi primőr, ami Munkács, de Ungvár környékén is elsősorban a dobronyi "előállítók" tevékenységétől függ. »»

Az ukrán labdarúgás bázisának további fejleszté-séről, az utánpótlás-nevelés tökéletesítéséről, a válo-gatott előtt álló célokról is szó volt az Ukrán Labdarúgó Szövetség (ULSZ) Ungváron tartott kibővített ülésén. »»

Vannak hölgyek, akik a család, a háztartás mellett olyan hivatást, munkakört választanak maguknak, melyben férfiakat megszégyenítő energiával, vakme-rőséggel, kitartással, kockázatvállalással állnak helyt nap mint nap. Az extrém hétköznapok róluk szólnak. »»

Kárpátalján 51 megyei szintű nemzeti-kulturális szervezet működik. Ezek mintegy 250 városi, járási és 500 alapfokú szervezet munkáját koordinálják. A leg-több megyei társadalmi szervezet, közülük szám sze-rint 15, a romák érdekeit képviseli. Mit tudnak megol-dani, mire helyezik a hangsúlyt? Van-e fogadókész-ség a roma szervezetek vezetői részéről az együtt-működésre? Melyek azok a problémák, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül összefogással igyekez-nek megoldani. Ezekre és más kérdésekre válaszolt Jevcsák Judit. »»

A 2003 nyarán alakult Hármashalom Közhasznú Alapítvány jelentős számú, mintegy 10 ezer kötetet számláló könyvcsomaggal ajándékozta meg a szürtei székhelyű Ungvári Járási Könyvtárt. Ez különösen an-nak fényében számít jelentősnek, hogy állami támo-gatás híján minden költséget az alapítvány tagjai fedeztek. Szakáli István Loránd, az alapítvány tagja a támogatásról, valamint az alapítvány tevékenységével kapcsolatban elmondta: »»

Üzenet a babonásoknak: ezentúl a 13-as nem szerencsétlen, hanem szerencseszám! A labdarúgást kedvelő és gyakorló középiskolás lányok számára mindenképpen. Ugyanis az előre jelzett tíz helyett pontosan ennyi csapat jött el a Kárpáti Igaz Szó nő-napi tornájára és rendezett felejthetetlen futballfiesztát az ungvári Junyiszty Sportcsarnokban. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó