2004. március 11., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       37. (16 734.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Nagyszőlősön, a Perényi Zsigmond Középiskola nagytermében megtartották a KMKSZ Nagyszőlősi Járási Középszintű Szervezetének a 15. közgyűlését. Milován Jolán, a középszintű szervezet elnöke beszá-molójában visszatekintett az eltelt másfél évtizedre s az elmúlt esztendőre, mind a sikerekre, mind a máig megoldatlan problémákra. »»

Egyre többen és egyre több helyen rádöbbennek arra az alapigazságra, miszerint rendezvényeket úgy érdemes szervezni, ha az túl az ünneplésen, a vidám kikapcsolódáson, szórakozáson, minél több hasznos, új ismeretet is közvetít. Vonatkozik ez a IV. Beregszászi Nemzetközi Borfesztiválra is. »»

Kárpátalja általános iskoláiban több mint 183 ezer gyereket oktatnak. 60,5%-uk falusi iskolákban sajátítja el az ismereteket. Hogyan befolyásolják a tanulás körülményei egészségi állapotukat, mit tesz-nek – és mit nem – az önkormányzatok annak érdeké-ben, hogy az iskolapadban töltött évek során gyerme-keink minél kevesebbet betegeskedjenek – erről beszélgettünk Igor Roskóval, a megyei egészségügyi főosztály helyettes vezetőjével. »»

A gáti Heé Arnold esete újabb bizonyítéka annak a sokat hangoztatott tételnek, miszerint mi, magyarok, sportnemzet vagyunk. A még csak 13 éves ifjú sporto-ló már nemcsak kárpátaljai, illetve országos verse-nyeken, hanem több magyarországi nemzetközi tor-nán elért eredményével is felhívta magára a szakem-berek figyelmét. Az eddigi eredményeiről, a jövőre vo-natkozó terveiről beszélgettünk az ifjú reménységgel. »»

Kárpátaljai magyar fiatalként gyakran tapasztal-hatjuk, megélhetjük: mennyire nehéz beilleszkedni egy idegen nyelvű környezetbe vagy csak szimplán megérteni azt. Akár szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, mert lehetőségünk nyílik az anyanyelvün-kön kívül még két – az ukrán és az orosz – nyelvet elsajátítanunk. A lehetőség adott, csak ki kell használ-nunk. Mondani könnyű. Csak a mai, előítéletekkel teli világban nem olyan könnyű az idegen nyelvű közegbe való beilleszkedés. »»

A magyar–holland kapcsolatok évszázados törté-nete során Magyarországról sokan kerekedtek fel, hogy Apáczai Csere Jánoshoz hasonlóan Német-alföld híres egyetemein pallérozzák fogékony elméjü-ket, s a Nyugat számos vívmányát próbálják átültetni a hazai földbe. Most viszont egy olyan hollandról szeret-nék írni, aki fordított utat megtéve, maga hozta el technológiai ismereteit a fejlett Nyugathoz felzárkózni akaró Keletre. »»

A határátkelő megnyitásának ügyében Kisszel-mencre látogatott Nagy Sándor, az Amerikai Magyar Kongresszusi Kapcsolatok Központjának a vezetője, hogy beszámoljon a határátkelő megnyitásának ügyé-ben tett lépésekről. »»

Egyhetes halasztás után még mindig alig hasz-nálható pályákon rajtolt a magyar labdarúgó NB I tavaszi idénye. A sorrendben 17. fordulóból egy kivéte-lével valamennyi mérkőzést sikerült lejátszani, csak az Újpest–Győr találkozó maradt el a pálya használhatat-lansága miatt. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó