2004. március 6., szombat                                                Országos közéleti lap                                                35-36. (16 732-16 733.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Közlemény
Ivan Rizak, a megyei állami közigazgatás elnöke március 9-én, kedden 10 és 12 óra (k.i.) között lakossági fogadónapot tart a Szolyvai Járási Állami Közigazgatáson.

Minden kétséget kizáróan országos jelentőségű Kárpátalja egyik legnagyobb idei beruházása, az Ungvári Vasútállomás újjáépítése, átalakítása és ki-bővítése. A kezdetben itt dolgozó egy tucatnyi munka-gép száma mára negyvenre bővült, a munkásoké pedig elérte az ezer főt. Közel 95 százalékukat olyan építkezési objektumokról csoportosították át Ungvárra, amelyeken már többéves tapasztalatot szereztek. »»

A címben szereplő társítás nem véletlen. Ugyanis az Ukrajnában immár egy évtizede tevékenykedő Heifer Project International nemzetközi jótékonysági alapítvány a Kárpátaljai Női Tanácsadó Központtal közösen megyénkben látott hozzá újabb segélyprog-ramjának megvalósításához. »»

Szentpéteri Bertalan
Két hónap nem hosszú idő, ám ez is elég volt arra, hogy a hazai szakértők nagy része elmondja, több-nyire kritikai megjegyzésekkel fűsze-rezett véleményét a 2004. január 1-jén bevezetett új gazdasági szabályo-zókkal kapcsolatban.
Mi ezúttal egy olyan kompetens személyiséget kerestünk meg kérdéseinkkel, aki már most nem csak belülről, hanem kívülről is érzékeli az új intéz-kedések várható gazdasági hatásait. »»

Vannak olyan szülők, akik szinte sorscsapásnak érzik, ha gyermekük nem az ő hivatásukat folytatja. És vannak olyanok, akik ennek pont az ellenkezőjét vallják. Ilyenek többek között a színészek és gyakorta az egykori élsportolók is. »»

Szejkovszky Natália több mint másfél évtizede egyike az ungvári járás vezetőinek. Többnyire válasz-tott beosztásokat töltött be, melyekért keményen meg kellett küzdenie. Hogy mindannyiszor győztesen került ki a férfiakkal vívott egyenlőtlen harcból, azt elsősor-ban saját magának köszönheti. A munkájának, amiért a kitüntetést nem az államtól, hanem az emberektől kapta bizalom és tisztelet formájában. A szívósságá-nak, határozottságának, felkészültségének és persze, annak, ahogyan az ügyeket intézi. De hogy karriert csinált és ilyen hosszú ideje a csúcson van, abban bizony része van élete párjának is. A biztos hátorszá-got János, no meg a mama, Magdus néni biztosította – és biztosítja napjainkban is – számára. »»

A napokban került sor a Homoki Általános Iskolá-ban az ungvári járás magyar iskoláiban oktató ukrán-tanárok módszertani összejövetelére. Ez alkalmat adott arra is, hogy körülnézzünk a tanintézetben, s igazgatójával, Komonyi Erikával elbeszélgessünk az oktatásról, a tervekről és feladatokról. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti személyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
E heti vendégünk Szentimrey Zoltán ideggyó-gyász szakorvos, a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társaságának tagja. »»

A kárpátaljai lányok magasan kitűnnek szépsé-gükkel és intelligenciájukkal a szépségversenyeken, hangzott el többek között azon a sajtótájékoztatón, amely az idei diákszépségkirálynő-választás előké-születeinek jegyében lett megtartva. Ennek egyik bizonyítéka a legutóbbi kijevi siker. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó