2004. március 4., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       34. (16 731.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A kárpátaljai szolgáltatók már évek óta azért pa-naszkodnak, hogy a fogyasztók nem számolnak el az elhasznált elektromos energiáért. Ilyen közület a Rahói Járási Elektromos Szolgáltató. A vállalatnál azonban kidolgoztak egy egyedi módszert a fogyasztói befizetések költségvetésből történő pótlására. »»

A szociális jellegű kérdésektől kezdve a mun-kácsi időközi polgármester-választáson keresztül a huszti magyar tannyelvű iskola ügye is terítékre került Ivan Rizak szerdai sajtótájékoztatóján. »»

A Kárpátalján működő egyházi líceumok igazga-tói, illetve a tanintézetekben oktató magyar nyelv és irodalom, valamint ukrán nyelv és irodalom tanárok szakmai fórumára került sor Técsőn. »»

A fél évszázaddal ezelőtt még színmagyar, de lassan ukrán többségűvé vált nagyszőlősi járási Fancsikán akut problémát jelent a magyar tannyelvű oktatás hiánya. »»

Harmincöt bejegyzett görögkatolikus egyházköz-ség található a Beregszászi Esperesi Kerület terüle-tén, melyek tömörítik a harmincezer főnyi kárpátaljai görög katolikus magyarság nagyobb részét. »»

Ma már az a természetes, ha valaki, mégha ma-gasabb beosztásba is kerül, igyekszik tartani a kap-csolatot szülőföldjével, szülővárosával, úgy ahogy teszi ezt Nuszer Ernő, a megyei tanács elnökhelyet-tese. »»

A földgáz bevezetése az utóbbi időkben vidékünk egyik központi kérdésévé vált. Nem utolsósorban azért, mert falvaink lakói többnyire a saját költségükön kapcsolják be otthonaikat a hálózatba. Így hát amikor a munkához nyújtott állami segítségről olvasnak, felmerül bennük a kérdés: ki mit támogat? »»

A nagy hagyományokkal rendelkező gáti labda-rúgás fejlődését sok más településéhez hasonlóan az anyagi nehézségek akadályozták. Ám az utóbbi időben sok minden megváltozott a csapat háza táján. A változásokról beszélgettünk Heé Bélával, a Gáti F.C. futballcsapatának edzőjével. »»

Röviddel azt követően, hogy hosszas huzavona után Lennox Lewis, a WBC (Boksz Világtanács) szu-pernehézsúlyú profi világbajnoka bejelentette vissza-vonulását, a szervezet vezérkara úgy döntött, hogy a kiadó trónusért a ranglistavezető Vitalij Klicsko és a második helyezett Corrie Sanders mérkőzik meg, aki lemondott WBO-világbajnoki övéről, amelyet éppen az ifjabbik Klicsko-fivértől, Volodimirtől hódított el. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó