2004. március 2., kedd                                                            Országos közéleti lap                                                            33. (16 730.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke és Gaál Gyula politikai államtitkár, a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Mi-nisztériuma nevében Budapesten együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, mely összhangban van a két ország közötti együttműködési szerződésekben foglaltakkal, a Magyar Állandó Értekezlet célkitűzé-seivel, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvénnyel, valamint a gazdasággal, közlekedés-sel és a turizmussal összefüggő kormányzati felada-tokkal, az UMDSZ programjával. »»

Más népekhez viszonyítva bátran mondhatjuk magunkat lustáknak: a legtöbb kanadai, svájci, belga, illetve afrikai országokban élő ember az angol vagy francia nyelvismerete mellett folyékonyan beszél más nyelveket. »»

Március 1-én befejeződött a 2002/2003. évi "Szü-lőföldön magyarul" pályázatban részt vevő kárpátaljai magyar családok adatainak pontosítása. A lebonyo-lítást az Illyés Közalapítvány a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülők és Pedagógusok Tanácsára és a KAMOT Jótékonysági Alapítványra bízta. Hogyan vé-gezték el a munkát a Felső-Tisza-vidéken? – érdek-lődtünk Mészáros Györgyitől, a régió KAMOT-meg-bízottjától. »»

Bár Halábor sem mentes attól a jelenségtől, hogy a fiatalok máshol keresik a boldogulásukat, szeren-csére pozitív példák is akadnak. Ezek egyike a File házaspár, mely szülőfalujában próbálja megalapozni a jövőjét. »»

Bevallom, egyik meglepetésből a másikba es-tem, amikor Balogh Jánossal, a Nagydobronyi Közép-iskola igazgatóhelyettesével beszélgettem az érett-ségiző diákokról. Azt tudtam, hogy a község szor-galmas, munkaszerető lakosairól híres, de hogy ilyen sok végzős diák akar továbbtanulni, az váratlanul ért. »»

A kedvezménytörvény kárpátaljai végrehajtásával kapcsolatos legutóbbi írásunk nyomán több olvasónk érdeklődött egyes, tisztázatlannak vélt kérdés kap-csán. A leggyakrabban megfogalmazódott kérdések megválaszolása érdekében Dupka Györgyhöz, a Kárpátaljai Központi Információs Iroda vezetőjéhez fordultunk. »»

Sok hasznos, megyeszerte követésre méltó kez-deményezés elindítói a beregszászi járás vezetői, tanácsi képviselői, akik nemcsak hazai partnereikkel erősítik az együttműködést, hanem a határokon át-nyúló kapcsolatokat is igyekeznek. »»

A világ, de főleg Közép-Európa országai közül kevesen dicsekedhetnek olyan, a sísport számára kedvező adottságokkal, mint Kárpátalja. Nálunk ugyanis a leghosszabb a síszezon. Egyes pályáinkon még akkor is van sportolásra alkalmas hó, amikor a legmenőbb nyugati síterepeken már a fű zöldell. A Drahobrát északi lejtőjén lévő kiváló minőségű lesiklópályán például rendszerint már november elején talál elegendő havat a síelni vágyó. Ugyanitt májusban tartják az idényzáró futamokat. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó