2004. február 28., szombat                                               Országos közéleti lap                                               30-31. (16 727-16 728.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az októberben Kijevben aláírt ukrán–magyar ví-zumegyezmény eddigi tapasztalatai szerepeltek napi-renden a Budapesten rendezett konzultációs tárgyalá-son. A megbeszélésen részt vett Revák István, a me-gyei állami közigazgatás első elnökhelyettese is. »»

Éhséglázadás tört ki és üzleteket fosztogatnak kelet-szlovákiában. A romalázadás oka, hogy a kor-mány felére csökkentette a szociális támogatás összegét. »»

– A nyelvtudást is figyelembe veszik a munka-társak alkalmazásakor – hangzott el egyebek mellett a megyei közigazgatás elnöke szokásos, ám ebben az esetben akár rendhagyónak is mondható sajtótájé-koztatóján. »»

Forrnak az indulatok az egykori Szovjetunió gyöngyszemének tartott Krím-félszigeten. A krími tatá-rok és az oroszok közötti, gyakran a tettlegességig fajuló torzsalkodásoknak már egy halálos áldozata is van. Borisz Dejcs, az Ukrajnához tartozó autonóm köztársaság parlamentjének elnöke szerint a helyzet kritikus ponthoz érkezett, Szerhij Kunyicin kormányfő és a krími tatárok medzsliszének vezetői pedig egy-mást hibáztatják. »»

A hét közepén újraindult európai kupaküzdelmek csalhatatlanul arról tanúskodnak, hogy beköszöntött a futballtavasz. A kontinens labdarúgásának felsőházá-ban, a Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntővel folyta-tódott tovább a küzdelemsorozat, immár igazi kupa-rendszerben, egyenes kiesésre játszva. »»

Február huszonhatodika történelmi dátum a kár-pátaljai magyarság életében: 1989-ben ezen a napon alakult meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), a helyi magyarság akkor egyetlen érdek-védelmi szervezete. Hatvannégy esztendővel ezelőtt ugyanezen a napon született a szövetség tiszteletbeli elnöke, Fodó Sándor, a kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalom meghatározó, kiemelkedő egyénisége is, aki – mi jelen lévők jól emlékszünk rá – közfelkiál-tással lett a kulturális szövetség első elnöke. »»

Azt hittük, hogy az őslények már rég kivesztek, pedig még ma is akadnak olyan fejlődésre képtelen írástudók, akik a múlt századbeli pozitivisták megál-lapításait ismételgetve a mesék birodalmába utalják a hun–magyar rokonságot. »»

Országunkban elképesztő méreteket öltött a jöve-déki termékek hamisítása, árnyékgazdaságon belüli előállítása és forgalmazása. Az ilyen termékek közt is leginkább az alkoholtartalmú italok hamisítása, illegá-lis forgalmazása van terjedőben. Az árnyékgazdaság tetemes haszonnal üzemel, hiszen a piacra dobott termékekért egyetlen kopijka adót sem fizetnek a forgalmazók. Ugyanakkor az állam hatalmas károkat szenved, mivel elmaradnak a jövedéki adóból szár-mazó bevételek. »»

A hagyományokkal szakítva most nem az írás vé-gén, hanem annak legelején szolgálunk egy summa summárummal: az ingatlanpiac várható változásai és a jövőre érvénybe lépő új adószabályozás miatt még az idén érdemes lebonyolítani a házak és lakások eladását, vagy éppen vásárlását. Hogy miért? Nos, ennek jártunk utána. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó