2004. február 21., szombat                                               Országos közéleti lap                                               27-28. (16 724-16 725.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Dupka György
2004. február másodika óta a kedvezménytörvény kárpátaljai végrehajtását új információs iro-dahálózat segíti. Korábban la-punkból is értesülhettek az irodák címéről, a nyitvatartási időről. Az új rendszer működésének kezdeti tapasztalatairól, az esetleges változásokról, valamint az irodahálózat átalakításának okairól beszélgettünk Dupka Györggyel, a Kárpátaljai Központi Információs Iroda vezetőjével. »»

Előző lapszámunkban adtuk a hírt, hogy valószí-nűleg véget ért a huszti magyar iskola kálváriája. »»

Az ungvári közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdésekre tért ki a város polgármestere legutóbb tar-tott sajtótájékoztatóján. Természetesen szóba került a városközpontban a múlt héten összeomlott ház eseté-ből adódó felelősség kérdése is, de Viktor Pogorelov a Petőfi téri művészeti iskola körül zajló eseményeket is kommentálta. »»

A Kárpátaljai Megyei Tanács és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés az elmúlt évben közös projektet fogadott el az ukrán–magyar határ menti térségek fejlesztéséről. A projekt egyik fő célja a határ menti együttműködésben rejlő lehetőségek bővítése. »»

A kisebbségi létben élő magyarság önazonos-ságának megőrzéséhez, a hagyományok megtartásá-hoz, a kulturális kapcsolattartáshoz, a hathatós érdek-védelem biztosításához anyagiakra van szükség. A magyarországi rendszerváltás ideje óta az anyaország megkülönböztetett és nyílt figyelmet szentel a határain túl élő nemzettársakra. Mindez anyagi vonatkozásban is megnyilvánul. Ma már számos közalapítvány, külön-böző szakminisztérium és egyéb forrás kínál lehető-séget pályázati pénzek lehívására. »»

Szinte minden sajtóorgánum egyik vezető témája a madárinfluenza. Natália Dufinecet, a megyei infekci-ós kórház helyettes főorvosát arról kérdeztük, hogyan terjed ez a betegség és milyen óvintézkedéseket kell tenni ellene. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért ismert közéleti személyiségeket faggatunk, kicsit másképp...
E heti vendégünk Pliska György csapi polgár-mester-helyettes, az Ungvári Járási Kézilabda Szövet-ség elnökségi tagja, a helyi Lokomotiv labdarúgóklub alelnöke. »»

Marcsák Zita, a Homoki Általános Iskola igazgatóhelyettese mesél a diákoknak anyanyelvünk nagyságairól: Kazinczyról, Kosztolányiról, Illyés Gyuláról.
Ma és az elkövetkező napok-ban valamennyi oktatási intéz-ményben méltatják az anyanyelv ünnepét. Február 21-e, az Anya-nyelv Világnapja nem tartozik a piros betűs ünnepek közé, ám nyelvünk ápolása és tisztaságá-nak megőrzése mindnyájunk kötelessége. Tegnap és ma az iskolákban anyanyelvi és irodalmi matinékat szerveztek a magyartanárok. "Csak őrizz meg, édes, édes anyanyelv..." – idéztünk a József Attila-díjas Vári Fábián László Illyés Gyula fejfája előtt c. verséből címadóként. Néhány tanintézetben az iránt érdeklőd-tünk, hogyan tisztelegnek az anyanyelv ünnepe előtt, milyen műsorokat szerveznek a magyartanárok és diákok. »»

A labdarúgó-szurkolók már igencsak türelmetle-nül várják, hogy újra pattogni kezdjen a labda a mi pályáinkon is, viszontláthassák és buzdíthassák ked-venceiket. Különösképpen ha a nemzeti válogatottról van szó. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó