2004. február 14., szombat                                               Országos közéleti lap                                               23-24. (16 720-16 721.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A katonaságot is bevonták a romok eltakarításába
Létezésének több mint száz éve alatt nem élt meg ilyen balesetet a határ men-ti város legendás mozdony-színe. Szerdán este hatal-mas robbanás rázta meg a fűtőházat és környékét. A több száz méterre lévő épületeknek is beleremegtek a falai, a szekrényekben összekoccantak az edények. »»

A tervezett 136,1 millió hrivnya helyett 145,8 millió hrivnyával gyarapította a 2003-as költségvetést az Ungvári Állami Adófelügyelőség, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyen a megyeszékhely adóható-ságának elmúlt évi tevékenységét elemezték. »»

A kopasz énekesnő c. darab főpróbáján
Az Oroszország éve Ukraj-nában múlt esztendei rendez-vénysorozat záróeseményén, amelyre Kijevben, az Ukrajna Kultúrpalotában került sor, Vla-gyimir Putyin orosz államfő kitüntetéseket nyújtott át azok-nak az ukrán állampolgároknak, akik jelentős érde-meket szereztek a két ország gazdasági és kulturális együttműködésének előmozdításában. Utóbbiak kö-zött volt Jurij Sutyuk, a Munkácsi Orosz Drámai Szín-ház igazgatója. »»

Az országos teniszélet téli versenyévadjának leg-rangosabb tornáját, az Ukrán Kupát rendezték meg Ungváron. A mezőny erősségére utal, hogy a férfi Davis-kupa csapat bővebb keretének négy tagja – Filima, Jarosenko, Agafonov és Szelivanov – is ütőt ragadott a megyeszékhely Junyiszty Sportcsar-nokában. A 46 versenyzőt felvonultató női mezőnyben inkább a feltörekvő fiatal generáció képviseltette ma-gát, de ez egyáltalán nem véletlen, hiszen a világ-tenisz női elitjében egyre több a tizenéves sztár. »»

A megyei állami közigazgatás értékelése szerint a mögöttünk lévő esztendő gazdasági eredményei alap-ján sikereseknek tekinthetők azok a törekvések, ame-lyek Kárpátalja további ipari aktivizálódását célozták. A 2003-as év gazdasági fejlesztési programjának min-den alapvető pontja teljesült. »»

Kulin Zoltán: etikai kódex nélkül is tudjuk, hol a határ
Továbbra sem csitul Magyarorszá-gon a Tilos Rádió körül kialakult bot-rány. Vajon Ukrajnában vannak-e eti-kai szabályok, határok? Persze, nem-csak arra voltunk kíváncsiak, mi han-gozhat el a rádióban, az is érdekelt bennünket, hogy milyen műsorok ke-rülhetnek a televízió képernyőjére az Ungvári Állami Rádió és Televízió Társaság magyar szerkesztőségé-ben. Kérdéseinkre Kulin Zoltán főszerkesztő válaszolt. »»

Tizenkét pontos akciótervet fogadtak el a Szent László Akadémiáért Alapítvány által megrendezett tanácskozáson a legbefolyásosabb határon túli ma-gyar sajtóorgánumok főszerkesztői. Kárpátalját Ukraj-na egyetlen országosan terjesztett lapja, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője képviselte a fórumon. »»

Hálapénz. Volt, van és valószínűleg még sokáig lesz. Olyanok a körülmények, hogy kénytelenek va-gyunk adni. Meg aztán már szinte a vérünkben van, hogy adni illik, sőt: kell. »»

Az autósok egyik bosszúsága a birkanyáj. Nap-jaink négykerekűn utazó embere igencsak méltatlan-kodik, ha napnyugtakor egy-egy településen útját keresztezik a bégető négylábúak, mert csak arra gondol, hogy feltartják. De arra már nem, hogy a juh vidékünk egyik értékes háziállata. Volt. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó