2004. február 12., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       22. (16 719.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A fenti címmel egy olyan rovatot szeretnénk indíta-ni, mely keretében hasznos tanácsokkal, ismeretek-kel kívánunk szolgálni az olvasó számára. Az ötlet azt követően merült fel, hogy többen is hasonló problé-mával, panasszal keresték fel szerkesztőségünket. Valamennyien kellemetlen kalandba, ügybe kevered-tek a milíciával. Az őrizni és védeni hivatott egyenru-hásokkal szemben nem is az volt leginkább a kifogás, hogy megállították, igazoltatták a polgárokat. A pana-szok abból fakadtak, hogy a hivatalos közeg fellépése durva, arrogáns, az emberi méltóságot sértő volt és olykor jogtalannak is tűnt. »»

Ungváron hagyományai vannak a bridzsnek, de az utóbbi három évben mégsem volt olyan hely, ahol a kártyajáték ezen változatát űzők összejöhettek volna. A jövőben viszont újra asztalhoz ülhetnek a bridzsezők. Tehetik ezt a megyeszékhely Bródy András Művelő-dési Központjában. »»

Az egyetlen olyan közigazgatási egység Kárpát-alján, ahol nincs járási kórház. A betegek ellátása mégsem jelent problémát. És nemcsak azért, mert közel a megyeszékhely, s annak valamennyi egész-ségügyi intézménye fogadja a járásban élőket, hanem mert itt az alapellátás megszervezésére megkülön-böztetett figyelmet fordítanak. A járási költségvetés pedig nem sajnálja rá a pénzt.
Viktor Bodnár, a járási egészségügyi osztály vezetője arról tájékoztat, hogy mit tettek az elmúlt évben az egészségügyi intézmények anyagi bázisá-nak megszilárdításáért, s ez hogyan hatott ki a gyógy-kezelés eredményességére. »»

Mint ismeretes, a Huszti Magyar Tannyelvű Általá-nos Iskola tantestületében a szülők és a tanulók körében feszült helyzet alakult ki amiatt, hogy meg akarják szüntetni a város egyetlen magyar tannyelvű iskoláját. »»

Eredményes három évet tudhat maga mögött a szürtei vadásztársaság, mondja Illés Károly, a társa-ság elnöke, akivel beszélgettünk. »»

Alig valamivel több, mint egy hónap maradt a másodosztályú országos labdarúgó-bajnokság tava-szi rajtjáig. A listavezető OSZK Zakarpattya már bő egy hónappal ezelőtt megkezdte a felkészülést, de Ung-váron csak kevés időt töltött, s az elkövetkező hetek-ben sem fog ennél többet. Csapatunk Truszkavecen gyakorolt az elmúlt időszakban, s az alapozás további helyszínéül Debrecent és a Krímet választotta a klubvezetés. »»

A labdarúgás Szernyén nagy hagyományokra tekint vissza. A munkácsi járási település futball-csapata a szovjet érában sokáig a megyei labdarúgó bajnokságban szerepelt. Ám ezt követően anyagi gon-dok miatt 1991-től egészen 1994-ig a szurkolók nagy bánatára nem volt a településnek futballcsapata. Né-hány helybeli fiatal kezdeményezésének köszönhe-tően azonban akkor újjáéledt a labdarúgás. A csapat jelenlegi helyzetéről Zsidik Sándor klubigazgatóval beszélgettünk. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó