2004. január 31., szombat                                                Országos közéleti lap                                                15-16. (16 712-16 713.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Kocsis Mariann
A kárpátaljai magyar családokat foglalkoztató fő kérdések egyike nap-jainkban alighanem az, hogyan ha-lad a szülőföldön maradást elősegítő oktatási-nevelési támogatás kifizeté-se. Ez érthető, hiszen a programnak közel 9000 érintettje van, akik másfél éves várakozás után végre hozzájuthatnak a pályázati összeghez. »»

A közelmúlt gazdasági nehézségei következtében nem meglepő, hogy évente közel 100 ezer munkát kereső kopogtat be a Kárpátaljai Megyei Foglalkoz-tatási Központ ungvári irodájába, illetve annak járási fiókintézeteibe. S nem volt ez másként 2003 folyamán sem. És az említett intézmények segítségével egyre többen találnak maguknak többé-kevésbé jó megél-hetést biztosító munkahelyet. Pontos nyilvántartást vezetnek azokról a szakmákról és munkahelyekről, ahol üresedés van, és tájékoztatják a jelentkezőket a lehetőségekről. »»

Ugye ismerős a szokványos riporteri kérdés: "Egy lakatlan szigetre melyik kedvenc könyvét vinné magá-val?" Én erre mindig ezt szoktam válaszolni, hogy a Csónaképítés kezdőknek c. kézikönyvet. Ezt a rossz poént már annyiszor elsütöttem, hogy most minden kérdezőt megkövetve közreadom rövid kedvenclistá-mat – nem értéksorrendben, hanem úgy, ahogy ka-maszkorom időrendjében egymásra következtek. »»

Galajda Zoltán aktív sportpályafutásának legsike-resebb időszaka az ötvenes évekre esett. Akkortájt az Ungvári Szpartakot, a Dinamo Száránszkot és a Sah-tar Szverdlovszkot is megjárta. Az egykori megyei válogatott kapus később sem szakadt el a sportágtól, de még csak a pályáktól sem, ugyanis évtizedeken keresztül fújta a sípot. Galajda Zoltán holnapután lesz 75 éves. »»

A kárpátaljai magyarság kulturális (művelődési, közművelődési) életének elemzése csupán a felüle-tes szemlélő számára tűnhet egyszerű, könnyű vál-lalkozásnak. Persze kényelmes lenne elintézni a dol-got azzal, hogy adott az oktatási rendszer, a magyar-lakta településeken vannak kultúrházak, könyvtárak, ezekben x mennyiségű amatőr együttes tevékenyke-dik, y számú könyv található. S ha mindehhez hozzá-tennénk, hogy immáron társadalmi, közművelődési, szakmai szövetségek, egyesületek, körök sokasága vállalja fel a magyar kultúra istápolását, akkor akár elégedettek is lehetünk.
Lehetünk, lehetnénk... »»

Nuszer Ernő, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnök-helyettese azon vezetők közé tartozik, akiket nemcsak itthon, Kárpátalján, illetve szűkebb pátriájában, Mun-kácson ismernek olyan emberként, aki nap mint nap számos konkrét feladat teljesítésén, problémák tucat-jainak megoldásán fáradozik, s jut ideje a határokon átívelő együttműködés további fejlesztésére is. »»

Komlós Attila
Komlós Attila református lelkész, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzet-közi Társasága (Anyanyelvi Konfe-rencia) ügyvezető elnöke, a Nyelvünk és Kultúránk című folyóirat főszer-kesztője gyakori vendég Kárpátalján. Legutóbb a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartózkodott megyénkben. Ekkor kérdeztük kárpátaljai benyomásairól és arról, hogy milyennek látja az itteni embereket. »»

Gyakran hallom: szerencsés ember vagy, mert a hobbid egyben a munkád is. Hogy ez fordítva is annyiszor igaz, arról kevésbé vagyok meggyőződve. Ám, hogy a kettő sok esetben összefügg, az az alábbi beszélgetésből is kitűnik. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó