2004. január 27., kedd                                                             Országos közéleti lap                                                             14. (16 711.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A fórumot több magyarországi vendég is megtisztelte: (balról jobbra) Szabó László, a HTMH főosztályvezetője, Tavasz Patrícia, a hivatal munkatársa, Udvarvölgyi Zsolt, a Miniszterelnöki Hivatal politikai főtanácsadója, Szabó Ottó, főkonzul
A Magyar Kultúra napja rendezvénysorozatának egyik fontos eseménye az Ungvári Értelmiségi Fórum–2004 volt. Az előadók többek között olyan témákat vettek górcső alá és vitattak meg, mint az autonómia-törekvéseink az anyanyelvi kultúra megtar-tásáért; a kedvezménytörvény, a magyarigazolvány, a vízum-ügy és a kettős állampolgárság az anyaországi támogatások tükrében; van-e esély a nemzetiségi kul-turális, illetve a személyi és önkormányzati autonómia megteremtésére Ukrajnában. »»

Leonyid Kucsma ukrán és Vlagyimir Putyin orosz államfő részvételével az Ukrajna Kultúrpalotában ke-rült sor a múlt esztendei Oroszország éve Ukrajnában rendezvénysorozat záróeseményére. »»

Nincs fennakadás a vízumigénylés és -kiadás menetében, sőt január második felében némi forga-lomcsökkenés is tapasztalható, nyilatkozta vízum-ügy-ben lapunknak Viski János vezető konzul, hozzátéve: Ungváron az egyéni és a csoportos vízumkérelmek száma átlagosan napi hatszáz. »»

A hagyományoktól eltérően az idén nem az ung-vári magyar iskola, hanem a Bródy András Művelődési Központ adott otthont a Magyar Értelmiségiek Kárpát-aljai Közössége és az Ung-vidéki Magyar Szövetség szervezésében immár 7. alkalommal megrendezett Himnusz- és Szózat-mondó versenynek. A szervezők ezúttal összevonták a korábban külön-külön meghir-detett két szavalóversenyt, így az öttagú zsűri két kate-góriában osztott ki díjakat. »»

A 2004. évi állami költségvetési törvény 66. cikke-lye úgy rendelkezik, hogy A gyermekkori rokkantak és a rokkant gyerekek állami szociális támogatásáról szóló törvény alapján folyósított segélyeknél a tavalyi 85 hrivnya helyett az idén 100 hrivnya a számítások alapjául vett összeg (a létminimumot biztosító szint). Ebből kifolyólag változott a segélyek összege. Hogy mennyi lett, arról Anna Morozjuk, a megyei munkaügyi és szociális védelmi főosztály vezetőjének helyettese tájékoztatja olvasóinkat. »»

A Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozatának keretében január 24-én író-olvasó találkozóra került sor Beregszászon, a Bereg könyvesboltban. Dupka György, a MÉKK elnöke megnyitó szavai után Komlós Attila magyarországi református lelkész, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) ügyvezető elnöke lépett az egybegyűltek elé. »»

A Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás leg-utóbbi plenáris ülésén elfogadták a járás 2004. évi szociális és gazdasági fejlesztési tervét. De milyen lépéseket irányoz elő a program, mely területek élveznek prioritást, s miként próbálják elérni a kitűzött célokat? Ezekkel és a hozzájuk kapcsolódó kérdések-kel kerestük fel a minap Krasznai Gyulát, a járási állami közigazgatás elnökhelyettesét. »»

Az alapszakasz befejeztével az országos felső ligás női kézilabda-bajnokság mezőnye A és B cso-portra tagozódva megkezdte a 8 fordulóból álló rá-játszást. Az A-csoportban, vagyis a legjobb négy között szereplő Ungvári Kárpáti hazai környezetben fogadta ellenfeleit az elmúlt hét végén. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó