2004. január 24., szombat                                                Országos közéleti lap                                                12-13. (16 709-16 710.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Felvételünk a beregszászi találkozón készült
Tóth János, Magyaror-szág ukrajnai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a hét folyamán néhány na-pon át Kárpátalján tartózko-dott és a megye különböző pontjain zsúfolt programot bonyolított le, tájékoztatta a Kárpáti Igaz Szót Petro Mihalko, a megyei állami közigazgatás külgazdasági és befektetési főosztályának helyettes vezetője. »»

Megtartották szokásos évi közgyűlésüket a megye farmergazdái. Összegezték a 2003-as év eredménye-it, elemezték a pozitívumokat és negatívumokat, ki-tértek az idei feladatokra, javaslatokat tettek a jobb mutatók elérese érdekében. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
Mai vendégünk Dupka György, a Magyar Értelmi-ségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség alelnöke. »»

Az elmúlt esztendő úgy vonul be megyénk tör-ténelmébe, mint a tűzesetek éve. 1020 alkalommal csaptak fel ugyanis a lángok. Ennyi tűzesetre még soha nem volt példa Kárpátalján. »»

Az utóbbi egy hónapban sokan és sokféleképpen kommentálták a Munkácson kialakult feszült politikai helyzetet. Az ügyben érdekelt politikai felek mindegyike a saját szemszögéből magyarázza a konfliktus okát. Politikusok pro és kontra véleményeivel szinte minden szinten találkozhatunk, de vajon maguk a munkácsi-ak, például az értelmiségiek, hogyan ítélik meg a hely-zetet? A Latorca-parti városban járva erre kérdeztünk rá. »»

A nehéz gazdasági helyzet és a korábbi stabil munkahelyek elvesztése óhatatlanul is kialakította az emberekben a vállalkozói kedvet. Hogy valaki olyan dologba vágja a fejszéjét, amit eddig még nem csinált, ahhoz nem elég a pénz, kell egy olyan szakér-tői csapat, mely eligazítja az útkereszteződésnél állót, tanácsot ad neki, hová érdemes beruházni. Bereg-szászban ezt a szerepet a Négyhatár Vállalkozók Szö-vetsége tölti be, melynek elnökével, Kincs Gáborral beszélgettünk. »»

Az őszi–tavaszi rendszerben zajló nemzeti labda-rúgó-bajnokságok között az ukrán pontvadászat alighanem csúcstartó a téli szünet hosszúságát illető-en. A 15., azaz az utolsó őszi, és a 16., az első tavaszi forduló között ugyanis nem kevesebb mint 126 nap telik el! A hosszúra nyúló téli szünetet a csapatok igyekeznek a lehető legjobban felhasználni, a keret-átalakítás mellett kemény alapozással és szakaszos formába hozással felkészülni a tavaszi folytatásra. »»

A tömegtájékoztatási eszközök munkatársai jogi védelmével és oktatásával foglalkozó U-MEDIA prog-ram kétnapos szemináriumra invitálta a kárpátaljai írott és elektronikus sajtó képviselőit. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó