2004. január 20., kedd                                                             Országos közéleti lap                                                             10. (16 707.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Épül a Minaji utcai piac Ungváron
A legelegánsabb nyu-gat-európai kereskedői egy-ségek színvonalával veteke-dő üzleteinkben ugyan bő és kifogástalan a választék, közpiacaink mégsem veszí-tettek népszerűségükből. »»

Bár az utóbbi hetekben a lap hasábjain kiemelten foglalkoztunk a nyugdíjreformmal, az idén még egyet-len munkanap sem telt el úgy, hogy olvasóink ne kerestek volna meg e kérdésben bennünket telefonon vagy levélben. Ezúttal is igyekszünk ezekre operatívan válaszolni. Felvilágosítással Ljudmila Ohremenko, a megyei Nyugdíjalap vezetőjének helyettese szolgál. »»

Alexander Dumas-tól kezdve Fjodor Dosztojev-szkijig különböző korok külföldi írói sorakoznak a halábori könyvtár polcain. Orosz nyelven. Tekintve, hogy a beregszászi járás e községe lakosságának 98 százaléka magyar, ez a könyvállomány bizony nemigen tudja kielégíteni a helyiek olvasási igényeit. Péter Katalin könyvtáros elmondása szerint a 4987 kötetnek csupán a fele magyar, vagy magyarra fordított kiadvány. Rojtosra olvasott klasszikusok: Jókai, Móricz, Balzac, Stendhal... »»

Ha néhány éve még Munkácsot tekintették a kár-pátaljai bűnözés melegágyának, a szervezett alvilág fellegvárának, a bűnözés által leginkább fertőzött vá-ros dicstelen szerepét mára Ungvár vette át. Ezt Anton Zelinszkij, az Ungvári Városi Belügyi Osztály közel-múltban kinevezett vezetője mondta el újságírók előtt. Hozzátéve, hogy bármennyire sajnálatos, ez a való-ság. Ott tartunk, hogy minden ötödik kárpátaljai bűn-cselekményt a megyeszékhelyen követik el. »»

Január elsejétől törvényerőre emelkedett a termé-szetes személyek jövedelemadójáról szóló új jogsza-bály, amely a korábbiakhoz képest lényeges módosí-tásokat tartalmaz. Tavaly még a keresettől függően 10-től 40 százalékig terjedt a személyi jövedelemadó mértéke, az idén viszont 13%-os egységes adókulcs lesz érvényben. »»

Az ostoba tiltások hosszúra nyúlt időszaka után csak örülhetünk annak, hogy történelmi egyházaink – immár több mint egy évtizede – ismét folytathatják 1945 után megszakadt karitatív tevékenységüket, se-gíthetnek elesett, hátrányos helyzetű embertársain-kon, köztük a szülői felügyelet, gondoskodás, szeretet nélkül maradt gyermekeken. Ennek köszönhetően a Kárpátaljai Református Egyházkerület kebelében megszülető Sámuel Alapítványnak köszönhetően már működik is egy ún. családi típusú gyermekotthon Tiszapéterfalván. A közeljövőben pedig hasonló intéz-mény nyitja meg kapuit Csetfalván, mely remélhető-leg, nem az utolsó lesz a sorban. »»

A megyei adóhatóság tavalyi munkájának pénz-ügyi mutatóit, a leggyakoribb visszaélések fajtáit, az idei évre tervezett feladatokat ismertették sajtótájékoz-tatón a megyei állami adóadminisztráció illetékesei. »»

Nemrégiben arról számoltunk be lapunkban, hogy végre tető alá került Baumgartner Zsolt Forma-1-es szerződése a Minardi Cosworth csapatával, ami korábban a Jordan-Fordnál már kútba esett. Az ese-ményekben azonban újabb váratlan fordulat követ-kezett be. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó