2004. január 15., csütörtök                                                         Országos közéleti lap                                                         7. (16 704.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Pogorelov elégedetlen a házkezelőségekkel
2003-ban egyértelmű előrelépés történt a kom-munális szolgáltatásokért történő elszámolásban, ál-lapította meg Viktor Pogo-relov. Ungvár polgármes-tere kedden tartott sajtó-tájékoztatóján kitért a különböző kommunális szolgál-tatások színvonalára, az ezzel kapcsolatosan leggyak-rabban megfogalmazott kritikákra, de a munkásszál-lók vagyonkezelésének problémáját is érintette. »»

Tavaly méltatta tízéves fennállását a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége. Ugyanakkor sokan tudják – de aki eddig talán mégsem tudta, most már fogja: – "kis" MÉKK is van. A legfőképpen értelmiségi fiatalokat tömörítő ifjúsági tagozat a kilencvenes évek közepétől létezik. Többek között nevéhez fűződik a Délibáb című ifjúsági kiadvány megjelentetése, amiből ma már Apropó lett. Az elmúlt időszakban mind többet hallhattunk a MÉKK IT kezde-ményezéseiről, bulijairól. Az alábbiakban részleteseb-ben olvashattok róluk, arról, mit és hogyan tesznek, mire készülnek 2004-ben? »»

Az utóbbi napokban rengeteg kérdés érkezett hoz-zánk nyugdíjügyben. Ezekre válaszol Ljudmila Ohre-menko, a megyei Nyugdíjalap helyettes vezetője. »»

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitá-nya, Lothar Matthäus népszerű ember. A korábbi 150-szeres német válogatott, aranylabdás futballistának a napjai igencsak zsúfoltak, és mondani sem kell, most még a reprezentálás tölti ki ideje nagy részét Buda-pesten. »»

A felvilágosító munka és a hatékony tűzbiztonsági intézkedések dacára a tüzek továbbra is a legjelen-tősebb károkat okozzák minden elemi csapás közül, és noha a tavalyi évhez viszonyítva a számuk kilenccel csökkent megyénkben, sajnos, országos viszonylat-ban igen kedvezőtlen a helyzet – jelentette ki többek között Vaszil Szkundzja ezredes, a megyei katasz-trófaelhárítási főosztály vezetője a napokban megtar-tott sajtótájékoztatón. »»

A Rotary Club kerekesszékei a legjobb helyre kerültek
A Rotary Club egy nemzetközi jótékonysági szervezet, amely a világ 164 országában, megközelítőleg 30 ezer különböző klubba tömörülve 1,3 millió támogató tagot számlál. A Rotary International elnevezésű kez-deményezés 1905-ben indult útjára, s 1929-ben Ungvárra is elért. A második világháború azonban véget vetett tevékenységének. Az ungvári Rotary Club újkori története 1994-től kezdődött, azaz az idén lesz tízéves, tudtuk meg annak elnökétől, Andrij Bihanicstól. »»

Olvasóink gyakran kérdeznek bennünket a rezsihez folyósított állami támogatásról, noha a szubvenció megadásának rendjében eszközölt módosításokról, a normatívák változásáról mindig operatívan tájékoztatunk. Az emberek azonban rendszerint csak akkor mélyednek el valamilyen kérdésben, ha az őket is közvetlenül érinti, ezért aztán időről időre ugyanazzal a problémával keresnek meg bennünket. Ezért, no meg azért is, mert általános áttekintést elég régen adtunk ebben a témakörben, felkértük Anna Morozjukot, a megyei munkaügyi és szociális védelmi főosztály helyettes vezetőjét, hogy foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat a szub-vencióról. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó