2004. január 10., szombat                                                  Országos közéleti lap                                                  4-5. (16 701-16 702.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Amennyire jól indult az idei síszezon, mos-tanra inkább a bosz-szankodás maradt a téli sportok kedvelői szá-mára. A sípályákon el-öregedett, kérgessé vált a hóréteg. S hiába várják a megváltást jelentő friss havat, az egyre késik. »»

Számos egyéb kérdés mellett az egységes adókulcs növeléséről is döntött legutóbbi plenáris ülésén az Ungvári Városi Tanács képviselőtestülete. Az elfogadott változtatások az új esztendő első napjától léptek életbe. »»

Áttekintő cikknek indult az alábbi írásunk, mely-ben a státustörvény végrehajtásáról, a magyar igazol-ványok kárpátaljai igényléséről és kiadásáról készül-tünk mérleget vonni. Az élet, illetve az olvasó közbe-szólt, és ez kissé átrendezte a dolgokat. Történetesen Balogh János nagydobronyi olvasónk tette fel tele-fonon a kérdést: Igaz-e, hogy felszámolják az infor-mációs irodákat ? Olvasónk fia az idén szerel le a hadseregből és most szeretné benyújtani kérelmét a Magyar Igazolványra. Ezért az aggodalom a család-ban. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp... »»

Ukrajna, s azon belül Kárpátalja, már csak föld-rajzi fekvése miatt is, egyre inkább súlyának megfe-lelő szerepet játszik Európa gazdasági életében. Ezt a vidéket számos olyan létfontosságú útvonal szeli át, amely nélkül ma már nem létezhet gazdasági kapcso-lat Nyugat- és Kelet-Európa között. »»

A 2004-től életbe lépő két új törvényről – Az általánosan kötelező állami nyugdíjbiztosításról szóló és a nem állami Nyugdíjalapok tevékenységét meg-határozó jogszabályról – az utóbbi hónapokban szám-talan cikket olvashattak lapunkban. Most, hogy ezek immár hatályosak, úgy véljük, érdemes felidézni leg-fontosabb kitételeiket. Ehhez azokat az anyagokat használtuk fel, melyeket a munkaügyi és szociális védelmi osztályok nyugdíjszámfejtést kontrolláló mun-katársainak nemrég Ungváron megtartott regionális tanácskozásán bocsátottak szerkesztőségünk rendel-kezésére a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium nyugellátási főosztályának munkatársai. »»

Ennek a pedagógus-házaspárnak a lelkében és az otthonában egyaránt harmónia uralkodik. Laká-sukba belépve valami megmagyarázhatatlan nyuga-lom tölt el. Az az érzésem, hogy itt minden csupa fény, csillogás. Pedig nincs itt sem különleges beren-dezés, csak rend és tisztaság mindenfelé, képek a falakon, könyvek a polcokon, no meg sok-sok virág. Úgy látszik, a háziak lényéből áradó derű, vidámság és egyetértés varázsolja harmonikussá ezt az otthont. »»

A legutóbbi Boksay- és Erdélyi-díjasok sorában találkozunk Malcsiczky Simon grafikusművész nevé-vel is. Meggyőződéssel mondom: ha valaki, úgy ő igazán rászolgált erre, sőt talán már jóval korábban kellett volna részesülnie ebben a megtiszteltetésben. »»

A 2003–2004-es bajnoki idényt nagyszerűen kezdő Ungvári Kárpáti női kézilabda-csapata – Kárpát-alja egyetlen felső ligás együttese – a múlt év végére hullámvölgybe került. Éppen ezért szurkolói fölöttébb kíváncsiak voltak arra, hogy a gárda képes-e rövid időn belül kilábalni ebből a gödörből. »»

2004 első napján franciaföldön ismét felbúgtak a motorok. Kezdetét vette az idén több mint 11 ezer kilométer hosszú, ám két nappal rövidebb, a világ legnagyobb tereprali-versenyének tartott, sorrendben immáron 26. Párizs–Dakar-rali. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó