2003. december 27., szombat                                           Országos közéleti lap                                           193-194. (16 695-16 696.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Néhány ponton módosították a 2003-as megyei költségvetést a IV. összehívású megyei tanács kilen-cedik ülésszakának harmadik plenáris ülésén. A napirenden ezenkívül több mint egy tucatnyi egyéb kérdés is szerepelt. »»

Mint általában, a tegnapi nap is korán kezdődött a megyei vezetők – a kormányzó, a megyei tanács elnöke, helyetteseik, az állami közigazgatás illetékes főosztályvezetői, a megyei tanács képviselői, a mun-kácsi gyermekkórház orvosai számára. Reggel ugyan-is, még a tanács ülésszakának kezdete előtt, a veze-tők a képviselőkkel együtt megtekintették az átadás előtt álló megyei gyermekkórházat, amely a gyógy-intézet igazgatója, a szakemberek és a vezetők véle-ménye szerint a maga nemében a legkorszerűbbek egyike lesz országos viszonylatban is. »»

A héten Mikola Andrusz, a megyei tanács elnöke ismét találkozott az országos és a megyei lapok vezetőivel, az elektronikus sajtó képviselőivel, hogy tájékoztassa őket a közelmúlt legfontosabb esemé-nyeiről. Ezek között kiemelkedő helyen szerepelt az a rendezvény, melyre december második felében kerül sor Dnyipropetrovszkban Volodimir Litvinnek, a Leg-felső Tanács elnökének vezetésével. »»

A beregszászi járás központjában a Magyar Köz-társaság Ungvári Főkonzulátusa Beregszászi Ügyfél-szolgálata Bocskai utcai épülete előtt a vízumkötele-zettség bevezetése óta állandó a "sokadalom". Né-hány méterrel odébb, a vasútállomás irányában található korszerű szaküzletnél ma ugyanez még nem tapasztalható, de hamarosan ott is úgy lesz, vélekedik ifj. Glóger Károly, a nemrégiben megnyílt, s a maga nemében a környéken páratlan, Ékszíjak és csap-ágyak nevű, a legújabb technikával felszerelt szaküzlet vezetője. »»

A kolhozrendszer összeomlása után a gazdálko-dók számtalan problémával szembesültek. A termő-földön kívül a közösből lepusztult istállók, lerobbant gépek maradtak. Azok közül, akik a nehéz körülmé-nyek ellenére magángazdaként képzelik el a jövőjüket, egyre többen ismerik fel, hogy sikert csak összefo-gással érhetnek el. Tiszaágteleken három gazda szö-vetkezett, belevágva a nagybani állattenyésztésbe. »»

Rendhagyó módon ezúttal rovatunk vendége nem egy ismert közéleti személyiség, hanem egy nagyon figyelemreméltó, tehetséges festőpalánta, Györke Géza, az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola és Gimnázium 7. osztályos tanulója, aki már több tárlaton bemutatkozott. »»

A múlt század eleje híres-neves kávéházainak hangulatát ma már legfeljebb könyvek lapjairól, egy-két megsárgult fényképről, esetleg filmkockáról do-kumentálhatjuk. Ha...
Ha nem jönne velem a tisztelt olvasó Rusznák György "birodalmába", az ungvári Váralja kávézóba. »»

Berki Etelka, a Bátyui Középiskola pedagógusa 15 éve tanítja az angol nyelvet, amely talán a legnép-szerűbb az idegen nyelvet tanulók között. Miben külön-bözött a tízvalahány évvel ezelőtti nyelvoktatás a maitól, mennyivel voltak mások a követelmények és minek tudható be az egyre nagyobb érdeklődés az angol iránt? – többek között erről kérdeztem a tanárnőt. »»

Ahogy fogyatkoznak a búcsúzóban lévő esztendő napjai, lassan finisel a sportvilág nagy évi mérlegké-szítési akciója is. Gazdára találnak a "leg"-ek, ismert-té válnak a különböző díjak nyertesei. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó