2003. december 23., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        191. (16 693.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Adventi hangulat fogadja a látogatót a Munkácsi Római Katolikus Líceumban. Az ajtaján zöld fenyő-ágakból font koszorú, benne gyertyák. Hasonló adven-ti koszorúk vannak elhelyezve minden egyes tante-remben. »»

Nemcsak a szervezet fennállásának 10. évfordu-lóját ünnepelni gyűlt egybe a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének tagsága, hanem a küldöt-tek soros tisztújító közgyűlésüket is megtartották. A Himnusz közös eléneklését követően Szabó László, a Határontúli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője üdvözölte a MÉKK tagságát abból az alkalomból, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke a Kisebbsé-gért-díjjal tüntette ki a közösséget. »»

Szombaton Kisszelmenc is bekapcsolódott azok-nak a településeknek a sorába, amelyekbe az idén jutott el a vezetékes gáz. »»

Aki közelebbről ismeri, a megfontoltságot, a jó-zanságot, a határozottságot, a higgadtságot sorolja föl legfontosabb erényeiként, mintsem a játékosságot. Ám mivel korábban több sportágban is kipróbálta magát, a játékszellem sem idegen tőle. Ezért kínáltuk föl számára asszociációs játékunkat. S mint kiderült, nem is áll tőle távol ez a műfaj... »»

A feketeardói Seres József otthonában évről évre hatan állják körül a szépen feldíszített karácsonyfát: a gazda édesanyja, a fiatal házaspár, valamint három kisfiuk, a most ötéves Csaba, a nyolcesztendős Ta-más és a februárban a tizedik életévét betöltő Józsika. De miként is él meg manapság egy háromgyermekes falusi család, s mit hoz karácsonyra az angyalka a fa alá?... »»

Néhány nap leforgása alatt két levelet is hozott Bátyuból a posta. Mindkettő ugyanabból az okból íródott: a nagyközségi tanács november 14-én úgy döntött, hogy az egykori körzeti kórház évek óta üresen álló épületét átengedi a kiskorúak egészségügyi-szociális rehabilitációs központjának. A képviselők és a lakosság egy része (csaknem 800 aláírás gyűlt össze néhány óra leforgása alatt) a civil szervezetek-kel együtt tiltakozik ez ellen. »»

A vízumkényszer bevezetésével ugyancsak meg-szaporodtak a főkonzulátus diplomatáinak, munkatár-sainak teendői. Nyilvánvaló, hogy most ez a tevé-kenység a leglátványosabb, a legtöbbeket érintő és érdeklő. Viszont az sem feledhető, hogy a diplomáciai testület számos más feladatot is ellát, s közismert a helyi magyar közéletben vállalt szerepe is. »»

Újfalu. A faluban és környéken élők csak így nevezik Beregújfalut. Nem véletlenül. A jelenleg vala-mivel több mint kétezer lelket számláló település a második világégés után épült ki, gyarapodott. A háború előtt mindössze néhány család lakta a falut, azt követően viszont a szovjet hatóságok tömegesen telepítettek ide orosz, ukrán, ruszin családokat. És ami érdekes... Az erőszakos betelepítések ellenére mára a falu lakosságának több mint a háromnegyede magyar nemzetiségű. »»

Nem mondunk valami "falrengető" nagy újdonsá-got azzal, hogy a Bereg-vidék sporthagyományai a jelenlegi állapotoknál sokkal többre predesztinálják megyénk legmagyarabb járásának sportéletét. A het-venes-nyolcvanas évek kitűnő női kézilabda-csapatá-ról ma is elismeréssel beszélnek, a kilencvenes évek második felében pedig a Beregszászi VIZHIBU fut-ballcsapata Kárpátalja legerősebb amatőrgárdájának számított. S akkor még nem is szóltunk a remek atlétákról, vagy éppen teniszezőkről, úszókról. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó