2003. december 18., csütörtök                                                   Országos közéleti lap                                                   188. (16 690.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Néhány nagyobb jellegű beruházás mellett a hét-végi hóesésből adódó fennakadás, az ünnepi prog-ramsorozat műsora és a város jövő évi költségveté-sének tervezete is napirendre került Viktor Pogorelov legutóbbi sajtótájékoztatóján. »»

A megyei képviselőtestület egyhangúlag elfogad-ta a 2004-es költségvetést a IV. összehívású megyei tanács kilencedik ülésszakának második plenáris ülésén. A képviselők ezenkívül közel 20 programról is határoztak, melyekről korábban a megyei tanács állandó bizottságaiban részletesen egyeztettek. A képviselőtestület elfogadta Ivan Rizak beszámolóját is, amiben ismertette a megyei tanács által a megyei állami közigazgatás hatáskörébe utalt feladatok és jogkörök teljesítését. »»

Magyarország közelgő európai uniós csatlakozá-sával egyidőben egyre több olyan két- és több oldalú üzletember-találkozóra, vállalkozói konferenciára kerül sor, ahol a határ menti megyék kis- és közepes válla-latainak képviselői találkoznak egymással, hogy közö-sen keressék annak a lehetőségét, miként használják ki a meglévő lehetőségeket a gazdasági, kereskedel-mi és humanitárius kapcsolatok erősítése, elmélyíté-se érdekében. Legutóbb Nyíregyházán került sor egy ilyen ukrán–magyar vállalkozói konferenciára, melyet Rákóczi András, a KIÚT Térségfejlesztési Egyesület ügyvezető elnöke, Juhász Nóra, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság (ITDH Kht.) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei képvisele-tének vezetője szervezett az ungváriakkal és munká-csiakkal közösen. »»

A határon túli magyarság televíziójának is neve-zett Duna TV egyik legújabb szolgáltatását egy tanul-mányi nap keretében kívánta prezentálni a Kárpát-medencei magyar lapok képviselőinek. A Duna Tele-vízió budapesti székházában rendezett összejövetelen erdélyi, felvidéki, vajdasági magyar kiadványok szer-kesztői voltak jelen, akik részletes tájékoztatást kaptak a televízió október végén beindult kép- és hírszolgá-latának használatáról, de a tévés szerkesztőségek legapróbb kulisszatitkaiba is betekintést nyerhettek. Az összejövetelen a kárpátaljai magyar sajtót a Kárpáti Igaz Szó képviselte. »»

Immáron hagyományosnak is tekinthető az a kö-töttfogású birkózó-verseny, amit minden év decem-berében rendeznek Beregszászban. A legelső ilyen tornát, amelyre néhány éve került sor, egy világhírű sportoló is megtisztelte, s szinte megszokottá vált, hogy nem múlhat el a Karácsony Kupa birkózóverseny egy-egy klasszis nélkül. A legelső megmérettetésen az oroszok többszörös világ- és olimpiai bajnok kivá-lósága, Alekszander Karelin emelte jelenlétével az e-semény színvonalát, az idén pedig egy magyar olim-piai bajnok tette tiszteletét a Vérke-parti városban. »»

Vasárnap nemzetközi ifjúsági labdarúgótornára került sor az ungvári Junyiszty Sportcsarnokban, mely-re 12 ukrajnai, két magyarországi, egy szlovákiai és egy romániai csapat érkezett. A Bazsó György emlékére rendezett tornáról Fülöp Sándor, az Ungvári Szakosított Labdarúgó sportiskola edzője, a torna főszervezője számolt be lapunknak. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó