2003. december 16., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        187. (16 689.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A költségvetést érintő módosítások jóváhagyása, az egészségügyi intézmények finanszírozása és tulaj-donviszonyainak átalakítása, különböző célprogramok elemzése, a települések közötti határok megváltozta-tása szerepelt a negyedik összehívású megyei tanács kilencedik ülésszaka első plenáris ülésének napi-rendjén. »»

Szándékok, lehetőségek és korlátok a határon túli magyarság gazdasági tevékenységének erősítésé-ben címmel tartottak konferenciát Budapesten a Mi-niszterelnöki Hivatal, a Határon Túli Magyarok Hivatala és az Új Kézfogás Közalapítvány szervezésében. A fórum lebonyolítását az ITD Hungary, azaz a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság támogatta. »»

Nemrég arra keresték a választ a megyei kataszt-rófaelhárítás és a tűzoltóság illetékesei, hogyan tart-ják be a tűzbiztonsági előírásokat a mezőgazdasági üzemek, illetve megfelelően felkészültek-e a téli idény-re. A mérlegkészítéshez a legnagyobb ungvári és beregszászi járási üzemeket keresték fel. »»

Kiadós esőzések idején az égi áldás lakmusz-papírként jelzi Nagyszőlős utcáinak gondjait-bajait. A postahivatal saroképületénél például a főútnak neki-futó gödrök ékesítette mellékutca torkolatánál útszéltől útszélig ringatózik csendesen a tócsák királya. S egyebütt is tóvidékeket varázsol a közterületekre az eső. Az pedig a csatornahálózat minőségét mutatja, hogy minden jelentősebb csapadék esetén végtelen-be futó tavakká változnak a vízel/nem/vezető árkok... »»

A független Ukrajna fennállásának évei alatt vidé-künk egyházi életében olyan gyökeres változások mentek végbe, mint talán egyetlen más szférában sem. Hogy konkrétabban melyek is voltak ezek, és egyáltalán mi jellemző napjainkban Kárpátalján a vallásgyakorlás, a felekezetek közötti viszonyok, a templomok építése terén és más tekintetben, erről Sztepan Jovzsijt, a megyei vallásügyi osztály vezetőjét kérdeztük. »»

A karácsony közeledtével – immár több éves ha-gyományként – a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-ség és a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága szervezésében gyűjteményes kiállítást rendeznek Ungváron. Az idei kiállítást törté-nelmi múltunk két nevezetes dátuma jegyében bonyo-lították le: 2003-ban ünnepeljük a Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc kitörésének 300. évfordulóját és emlékezünk Zrínyi Ilonára halálának 300. évfor-dulóján. »»

Felemelő és szívet-lelket melengető rendezvény-re gyűltek össze a Tisza-parti város római katolikus templomában a diákok és tanárok, illetve az egyház-község hívei, a Técsői II. Rákóczi Ferenc-szavaló-verseny közönsége. »»

Az ungvári Junyiszty Sportcsarnok adott otthont az idei megyei férfi röplabda-bajnokság négyes döntő-jének, amelyben Szolyva, Rahó, Ungvár és Perecseny csapatai mérték össze erejüket. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó