2003. december 6., szombat                                            Országos közéleti lap                                            182-183. (16 684-16 685.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Amint lapunkban már hírt adtunk róla, december 3-án Gaál Gyula, a Magyar Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára vezetésével népes küldöttség érkezett Kárpátaljára. A küldöttséget fogad-ta és megbeszélést folytatott vezetőjével Ivan Rizak, a megyei állami közigazgatás elnöke. »»

Minden évben újabb és újabb vonalak, stílusok, fazonok kopognak be a divat ajtaján. A szakemberek állítása szerint azonban a módi nem igazán változik, csak ismétli önmagát. Mint a régi slágerből kölcsön-zött címadó idézetünk is bizonyítja. Már régóta hordunk minit, kosztümöt, nadrágkosztümöt stb., amelyeknek a fazonját, a színeit a divattervezők az éppen aktuális divattrendnek megfelelően változtatják, mondja Lina Vojcsenko, az Ungvári 6. Sz. Ipari Líceum igazgató-helyettese, végigkalauzolva a tanintézet múzeumán, ahol mindez nyomon követhető a kiállított ruhákon. »»

Lapunk egyik korábbi számában már beszámol-tunk arról, hogy mivel megyénkben kedvező feltétele-ket teremtettek a külföldi tőke bevonására – ezt pedig Kárpátalja kedvező földrajzi fekvése, illetve az itt kiala-kított szabad gazdasági övezet, valamint a törvények által szavatolt különleges befektetési rend teszi lehe-tővé –, megélénkült a beruházási kedv, mind több külföldi cég keres gazdasági szubjektumainkkal part-neri kapcsolatokat. »»

Közel két hónap telt el a téglási helyhatósági vá-lasztás óta. Ennek apropóján, valamint az önkormány-zatok napja alkalmából kerestem fel Szűcs Sándor polgármestert. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
E heti vendégünk Horváth András, az Ungvári Nemzeti Egyetem fizika karának docense, a felvételi bizottság felelős titkára, a Kárpátaljai Magyar Tudomá-nyos Társaság és az Ukrán Fizikusok Társaságának tagja, több mint 50 tudományos publikáció szerzője, 10 szakmai kiadvány társszerzője. »»

Azt hiszem, nem tévedek különösebben, ha azt állítom, hogy egy kezemen meg tudom számolni a Kárpátalján található restaurátorokat. Balogh Sándort, a megyei néprajzi múzeum restaurátorát arra kértem, próbálja egy kicsit közelebb hozni nekünk ezt az uni-kális szakmát, betekintést nyújtani fortélyaiba. Egyálta-lán, mivel foglalkozik a restaurátor? – kérdeztem tőle. »»

A televízió képernyőjén keresztül bizonyára sokan láttak már művészkerékpár-versenyeket. Kétkeréken ügyeskedő artistajelöltek megyénkben is vannak, és-pedig Nagyberegen. Hiszik vagy sem, de Ukrajnában csak ezen a Beregszász melletti településen űzik a kerékpározásnak ezen válfaját, immár három éve. November végén a sportág franciaországi világbaj-nokságán is szerepeltek, majd egy német edzőpáros meghívására Laudenbachban gyakoroltak néhány új elemet. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó