2003. november 29., szombat                                           Országos közéleti lap                                           177-178. (16 679-16 680.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Bár Ukrajna számára még csak álom az Európai Unió, az ország 2003-ban a korábbi évek során eddig még soha nem tapasztalt méretű beruházásaival is igyekezett bizonyítani, hogy kívülállóként sem kíván ki-maradni a kontinens közlekedési vérkeringéséből. »»

A hivatalos statisztika szerint Ukrajnában 2003. január elsejéig 52 356 HÍV-fertőzés történt, a nyilván-tartott vírushordozók és betegek száma viszont csak 41 215 volt. Több mint 11 ezer ember nevét ekkorára már kihúzták a névsorból: egyesek meghaltak – AIDS, vérmérgezés, szerencsétlenség vagy drogtúladagolás következtében –, mások lakóhelyet változtattak. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
Ezúttal Berta Eleonórának, a Hungarológiai Köz-pont tudományos munkatársának tettük fel kérdé-seinket. »»

Olvasóimnak nem kell szégyenkezniük amiatt, ha netalán nem tudják, hogy Belgiumban egy jelentős német kisebbség él. Ezt a tényt általában sem Nyugat-Európában, sem Németország Belgiumtól távolabbi vidékein nem ismerik. »»

Pontosabban: ifjabb Fóris Józsefet, akinek már az édesapja is magánvállalkozó lett, amint a kibonta-kozódó peresztrojka kaput nyitott a piacgazdálkodás felé. Beszélgetőtársam pedig hét évvel ezelőtt befe-jezte az Ungvári Kereskedelmi Technikumot, majd hazatért a nagyszőlősi járásba, hogy átvéve a stafé-tabotot, tovább építse a családi vállalkozást. Megta-lálta-e a számításait?... »»

A Beregszászi Ukrán Tannyelvű Gimnáziumban az ötödikesek magyarórájára toppanunk be. A gye-rekek előtt magyar ábécéskönyv, az óra témája pedig "A közmondások". Az éppen felelésre kihívott kisdiák némi szlávos akcentussal olvassa le a tábláról, hogy "Jótett helyébe jót várj" és más közmondásokat. Varga Valéria magyar nyelv- és irodalomtanár, a gimnázium pedagógusa pedig mosolyogva segíti át a nehezen kiejthető magánhangzón a tanulót. A Vérke-parti város ukrán gimnáziumában ugyanis heti két órában magyarul is tanulnak a szláv anyanyelvű gyerekek. »»

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportmérkőzései-nek 5. fordulóját bonyolították le hétközben. Az ukrán szurkolók figyelme természetesen a B-csoport két összecsapására irányult, melyek egyikén a Dinamo Kijev Moszkvában lépett pályára a Lokomotív ellen, a másikon pedig Milánóban az Internazionale a londoni Arsenalt fogadta. »»

Lassan közhelynek számít, s nem is véletlenül, hogy a ma embere a nagy történelmi változások korát éli. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó