2003. november 25., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        176. (16 678.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Moszkvában már ismertek a péterfalvai Green Ray termékei: a kitűnő minőségű, régi receptek alap-ján készített zöldségkonzervek, saláták, kompótok. Petei Judit igazgató elmondása szerint az ukrán–magyar vegyesvállalat már negyedik esztendeje szállít az egykori Szovjetunió, illetve a mai Oroszországi Föderáció fővárosába európai színvonalú termékeket. Az ukrajnai piacot nemrég célozták meg és már első nekifutásra Kijevben is teljes volt a siker. »»

Nyolcvan évvel ezelőtt született Márton István ér-demes művész, zeneszerző, vidékünk zenei életének kimagasló egyénisége. Míg Zádor Dezső a kárpátaljai zeneművészet alapjait teremtette meg, Márton ered-ményesen folytatta a munkát annak érdekében, hogy az európai színvonalú zenekultúra meghonosodjék és kibontakozzék a Kárpátok lábánál. »»

Ez a kérdés évek óta nem kerül le a napirendről, de mindmáig nem sikerült elérni, hogy a hátralékot felszámolják. Vajon mi a helyzet jelenleg?
Ljudmila Ljapina, a megyei munkaügyi és szociá-lis védelmi főosztály vezetőjének első helyettese tájé-koztat. »»

Az elmúlt héten lejátszották a másodosztályú or-szágos labdarúgó-bajnokság őszi idényének koráb-ban elhalasztott mérkőzéseit, s az Ukrán Kupa ne-gyeddöntőit is lebonyolították. Minket elsősorban az érdekelt, hogy a Zakarpattya végül is hány pont előny-nyel várhatja a tavaszi folytatást. »»

E néhány sor csak egy kiragadott részlet az 1944-es megtorlás egyik túlélője által elénekelt dalból, amit a lágerek foglyai oly gyakran dúdoltak. Kelnig Lajos beregszászi túlélő leírhatatlan fájdalommal és kese-rűséggel dúdolta az idézett lágerdalt. A Szolyvai Em-lékparkba kilátogató emlékezők könnyeikkel küszköd-ve elevenítették fel az elhurcoltak, és örökre odave-szett családtagjaik, rokonaik, ismerőseik fájó emlékét. Emlékeztünk. A gyásszal teli érzések és a múlt sötét árnyainak újbóli felidézésére több százan zarándokol-tak el a Sztálinizmus Áldozatainak Szolyvai Emlékpark-jába. »»

A Magyar Állatorvosok Világszervezete 1997-ben azzal a céllal alakult meg, hogy összefogja, szakmai-lag továbbképezze a Kárpát-medencében, illetve a nagyvilágban élő magyar vagy magyar származású állatorvosokat. A Világszervezet napjainkban mintegy 1000 kárpátaljai, magyarországi, romániai, szlovákiai, szerbiai stb. állatorvost tömörít. A Világszervezet életéről Szidor Imre téglási állatorvos számolt be lapunknak. »»

A Nagyszőlősi Ruhagyár hosszú éveken át nagy számban foglalkoztatta a városi és a környékbeli lakosokat, munkát, megélhetést nyújtva nekik. S bár vidékünkön is gazdasági földrengést gerjesztett a bi-rodalom, valamint a szocialista rendszer összeomlá-sa, a nyugati cégekkel kiépített gyümölcsöző együtt-működése révén mégiscsak biztosítani tudta fennma-radását a Grono Nagyszőlősi Ruhaipari Terme-lési-kereskedelmi Egyesülés Rt.-vé átalakult vállalat. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó