2003. november 18., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        172. (16 674.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Emlékeznek még a TV-2 Aktív c. műsorában ez év elején bemutatott riportra, mely Kárpátalját a tüdőbaj melegágyaként tüntette fel? Szerepelt abban a megyei tüdőbeteg-gondozó két kis betege, Nasztya és Ferike, akiket a riporternő már el is temetett további 9 ezer (!) kárpátaljai gyerekkel együtt, mondván: "...döbbenetes módon olyan baktériumokkal fertőződtek meg, ame-lyek ellenállóak a gyógyszerekkel szemben". »»

A Nagyberegi Középiskola kétszintes épületét 1979-ben adták át eredeti rendeltetésének a Nem-zetközi Gyermekév tiszteletére. Jelenleg 424 diák tanul az ukrán–magyar párhuzamos osztályokban, kiknek az oktatásával 43 pedagógus foglalkozik. Géczi Tiha-mért, az iskola igazgatóját a tanintézetben folyó oktató-nevelő munkáról kérdeztem. »»

A napokban Romániában ukrán–román határ menti vízügyi együttműködési tanácskozást tartottak. »»

Nemzetközi versenyek sorozata bizonyítja, hogy mennyire népszerű világszerte a kezdetben csak csel-gáncsként ismert, majd számos ágra szakadt, Japán-ból indult harcművészet minden egyes válfaja. »»

13. alkalommal rendezték meg a Kazinczy szép-kiejtési versenyt, melynek második alkalommal volt gazdája a Kisdobronyi Általános Iskola. »»

Lehangoló látványt nyújtanak a bozóttal benőtt domboldalak, melyeken egykor az őszi napsugár szép fürtöket érlelt. Ellenben jóleső érzés látni, amikor itt-ott – mint oázisok – jelennek meg új telepítések. Olyanok, mint a most ősszel létesített nyolchektáros mintaszőlészet, amelynek művelésére a Cotnar vegyesvállalat szakemberei nagy figyelmet fordítanak, szem előtt tartva a jövőt is. Hisz az ültetvényt a későbbiekben 40 hektárra bővítik. De addig még sok-sok munkára, erőfeszítésre van szükség. »»

Beregszászon, a járási tanács üléstermében került sor a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XI. közgyűlésére. »»

Több mint 200 csapat, közel ötezer résztvevő és érdeklődő kapcsolódott be a Kárpátalján első ízben megrendezett labdarúgó-napi programba. A rendez-vényt Ivan Rizak, a megyei közigazgatás elnökének javaslatára hívták életre, melynek célja a sportág népszerűsítése, a meglévő szakmai bázis szélesíté-se. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó