2003. november 6., csütörtök                                                    Országos közéleti lap                                                    166. (16 668.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az öt évvel ezelőtti november alighanem örökre beíródott megyénk történelmébe, s egy életre ottma-rad sok ezer kárpátaljai legszörnyűbb emlékei között. A fél évtizede történtek egy-egy kiragadott mozzanatát felelevenítve emlékezünk az elmúlt évszázad legna-gyobb kárpátaljai árvizére. »»

A százszázalékos hazai mérleg, valamint a lista-vezetői pozíció megőrzése a tétje a Zakarpattya őszi idénybeli utolsó ungvári fellépésének. A hibátlan hazai mérleggel rendelkező Rjasko-legénység holnap dél-után 14 órakor (kijevi idő) az újonc létére megbízható középcsapatnak számító Nafkom-Akademija Irpenyt fogadja. »»

Szerednye központjában, a polgármesteri hivatal tőszomszédságában egy impozáns templom van épülőben. Pontosabban, az utolsó simításokat végzik rajta. A rendszerváltás óta újjászületett görög katolikus egyház híveinek szentélye lesz ez. »»

Közel egy éve nyílt meg az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Kollégium a radvánci városnegyed-ben. Ez adta az apropót ahhoz, hogy felkeressem Armela nővért, az intézmény igazgatóját. »»

November 4-én az állampolgári beadványokkal folytatott munka szerepelt a járási állami közigazga-táson tartott szokásos havi sajtóértekezlet napirend-jén. Az értekezletet megnyitó Braun Béla, a közigaz-gatás elnökének első helyettese rámutatott, hogy az államhatalom szerveinek, a helyi önkormányzatoknak fokozottan oda kell figyelniük az emberek által felvetett kérdésekre, hiszen egyfajta társadalmi barométert is jelentenek írásbeli, illetve szóbeli panaszaik, beadvá-nyaik. »»

Sok honfitársunkat sodorta már el Kárpátaljáról az anyaországba a történelem szele, a megélhetés kényszere. De akad olyan is, aki a közeli hozzátartozók kitelepülését követően, családegyesítés céljából köl-tözik át Magyarországra. »»

November 3-a emlékezetes lesz a címben szereplő három ugocsai község polgárai számára, hiszen e naptól az itteni polgárok is élvezhetik a civilizáció egyik áldását, a vezetékes gáz nyújtotta kényelmet. Az ebből az alkalomból tartott ünnepsége-ken Ivan Rizak, megyénk kormányzója, Mikola And-rusz, a megyei tanács elnöke, Gajdos István, a válasz-tókerület parlamenti képviselője, Pavlo Fedoranics, a járási állami közigazgatás elnöke, Mihajlo Dovzsanin, a járási tanács elnöke mellett a kivitelező vállalatok képviselői és más vendégek is jelen voltak. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó