2003. november 1., szombat                                            Országos közéleti lap                                            163-164. (16 665-16 666.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Szőke Tisza... Virágzik a Tisza... Árad a Tisza... Hány meg hány ember, író, költő fogalmazta meg gondolatait a Kárpátokban eredő, a Magyar Alföldön méltóságteljesen tovahömpölygő Tisza, a legmagya-rabb és egyben legkiszámíthatatlanabb folyónkról, a Tiszáról! Akik közelében élnek, tudják, hogy a szelíd, a szőke, a nyugodt Tisza az esztendő bármely szakában megbokrosodhat, hirtelen megáradhat, és olyankor, Petőfi után szabadon fogalmazva, zúgva-bőgve töri át a gátat. »»

Mától, azaz november elsejétől már csak érvé-nyes vízummal utazhatunk Magyarországra. Ugyanak-kor az, aki még nem jutott vízumhoz, de sürgősen utaznia kell, november végéig az államhatár magyar oldalán is hozzájuthat a kötelező beutazási engedély-hez. Az átkelőkön kiállított vízumot érintő kérdések mellett a legaktuálisabb felvetésekre is választ kér-tünk Viski János vezető konzultól. »»

Október 28-án Beregszászban tartott fogadónapot Gajdos István. »»

Az ungvári járás 74,4 ezer lakosából közel 17 ezer jogosult valamilyen kedvezményre. Túlnyomó többsé-güknek csak az ingyenes utazást biztosítja az állam, ám vannak olyanok is, akik 2–3, vagy ennél több elő-joggal élhetnek. »»

Munkácsot és környékét járva már a régi idők kró-nikása is gyakran látott szorgosan dolgozó egyszerű embereket, akik bár névtelenül, de történelmet írtak. Az ő kezük munkája formálta a vidéket, ültette be bőségesen termő kultúrákkal. »»

Az 1990-es évek elején, Ukrajna függetlenné vá-lása után komoly problémák merültek fel a könnyű-iparban is. A magánvállalkozás még ritkaságszámba ment, sokan azokkal az információkkal sem rendel-keztek, amelyek szükségesek voltak a saját lábra álláshoz. A kivételek egyike Szanyi Béla volt, aki ma Palágykomoróc, sőt az ungvári járás egyik legismer-tebb vállalkozója. »»

Valamikor az ungvári Moszkva Filmszínház elő-csarnokában elegáns zenekar szórakoztatta a követ-kező előadásra várakozó közönséget. Igaz, ez évtize-dekkel ezelőtt volt, még gyerekkoromban. És a pénz-tárnál tolongtak az emberek. Annak dacára, hogy tucatnyi mozi, illetve filmvetítő terem működött megyei székvárosunkban. Mára egyetlenegy maradt belőlük: az említett Moszkva Filmszínház utódja, az Uzsgorod Kommunális Vállalat Filmszínház. Milyen kihívást jelent számára a tévé és a videó? Egyáltalán járnak-e az emberek a moziba? »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp... »»

Az Ungvári 20. Sz. Felsőfokú Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola bázisán rendezték meg Az ifjúság hazafias nevelése humán tantárgyakkal és szakköri munkával témájú megyei konferenciát. A fó-rumra a kárpátaljai szakközépiskolák nevelési igazga-tóhelyettesei kaptak meghívást. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó