2003. október 25., szombat                                             Országos közéleti lap                                             159-160. (16 661-16 662.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A nagy roham, amire a Magyar Köztársaság Ung-vári Főkonzulátusának ügyfélfogadó irodájában szá-mítottak, egyelőre elmaradt, tájékoztatta a Kárpáti Igaz Szót Viski János vezető konzul. »»

A kijevi magyarok is fejet hajtottak az 1956-os forradalom áldozatai, a szabadsághősök máig élő emléke előtt. »»

A Kárpátalja Szövetség az elmúlt tíz évben végzett munkájáról, a kedvezménytörvényről, a magyar–ukrán vízumegyezményről és a kárpátaljai magyarságot leg-inkább foglalkoztató kérdésekről is szó esett a vidé-künk segítése céljából 1993 márciusában alakult Kárpátalja Szövetség kihelyezett elnökségi ülésén. »»

"Ha valaki eléri a hetvenedik életévét, önkénte-lenül is igyekszik számot vetni a múlttal, rendezni a gondolatait. Ez ugyanis, akarjuk, nem akarjuk, egy olyan életkor, amikor az ember már józanul össze-gezni tudja, mit csinált, mit sikerült elérnie és mit nem". »»

A kárpátaljai labdarúgás köztudottan nehéz hely-zetben van, sok település még azt sem mondhatja el magáról, hogy futballcsapata van, amely hétvégeken jó szórakozást nyújt a sportszerető embereknek. Üde színfolt e borús színekkel telített palettán az ungvári járási Őrdarma, ahol reneszánszát éli a legnépsze-rűbb labdajáték. »»

Ezekben a napokban a legtöbb szó valószínűleg a nyugdíjak újraszámfejtéséről esik. Több olvasónk kérdezte, hogy milyen igazolásokat kell ehhez benyúj-tani. »»

Kis órásműhely áll Beregszászban, a művelődési ház tőszomszédságában. Benne három hölgy hajol a megjavítandó időmérő szerkezetek fölé, s végzi apró-lékos, nagy odafigyelést igénylő munkáját. Egyikükkel, a magyarul kifogástalanul beszélő Irina Percsivel arról beszélgettem, hogyan lesz valaki már nem éppen fiatalon magánvállalkozóvá, s miként boldogul ma-napság egy órajavító kisiparos. »»

"Zsírúj" Ladák mellett Ungváron ma már nullaki-lométeres Skodák, Mercedesek, Mitsubishik, Renault-k, Peugeot-k alap- és luxustípusai, sőt sportos változatai is kaphatók, akár részletre is. A holról és mikéntről vall az olvasónak Mihajlo Grenyo, a rövide-sen 10. születésnapját ünneplő Krokusz gépkocsi-kereskedelmi koncern elnöke. »»

Miért nevezik veszélyesnek őket? Elvégre a termé-szetben is megtalálható elemekből előállított anyagok maradványairól van szó. Csakhogy ezek a vegyületek, használaton kívül helyezett, vagy egyszerűen a sze-métre vetett anyagok, mérgezően hatnak az élővilágra, így magára a szemetelő emberre is. Kárpátalja ugyan nem tartozik a legszennyezettebb megyék sorába, de azért mi sem ülhetünk nyugodtan a babérjainkon. Környezetünkben ugyanis épp elég nagy mennyiség-ben található felügyelet nélküli veszélyes hulladék. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó