2003. október 4., szombat                                              Országos közéleti lap                                              149-150. (16 651-16 652.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Immár sokadik alkalommal ismét Kárpátaljára látogatott Leonyid Kucsma államfő. Pénteki egynapos látogatása során az elnök zsúfolt programot bonyolí-tott le. »»

A Kárpátalján található magyar hadisírok feltér-képezésére megyénkbe érkezett dr. Holló József Ferenc vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Had-történeti Intézet és Múzeum (HM HIM) főigazgatója vezette magyar küldöttség, melynek tagja volt dr. Ravasz István alezredes, a HM HIM hadisírgondozó irodájának vezetője, valamint dr. Bíró Andor iroda-vezető-helyettes. »»

Ami a területi prioritásokat illeti, Kárpátalja a Vajdasággal együtt kiemelt figyelmet kap, hangoztatta budapesti sajtótájékoztatóján Lábody László, az Új Kézfogás Közalapítvány elnöke. »»

Mechanikai üzem, Műszergyár, Gázközlőműgyár – ugye emlékszünk, valamennyi fogalom volt vidékün-kön. Ungvár munkaképes lakosságának többsége az említett vállalatok munkapadjainál találta meg számí-tásait. Ugyanez vonatkozik a környező falvak otthon le nem kötött munkaerejére is. »»

A kolhozrendszer felbomlása sokakat tett kisvál-lalkozóvá a világnak ezen a táján, miután az egykori kollektív gazdaságok volt dolgozóinak rá kellett jönniük: ha nem akarják, hogy felkopjék az álluk, bele kell vágniuk a piacgazdálkodásba. Így gondolhatta ezt a hajdani kolhozista, a feketepataki Kész Béla is. Nem tudhatta viszont, milyen nehéz vállalkozónak lenni a fejlődés útján nagyobbrészt csak toporgó Ukrajnában. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
E heti interjúalanyunk Oláh Katalin tanítónő, az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola alsó osztá-lyokért felelős igazgatóhelyettese. »»

Sebestyén Judit, az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola és Gimnázium tanítónője azok közé a pedagógusok közé tartozik, akiknek gyermekkori álmuk volt, hogy gyerekeket oktassanak. »»

Az Ungvári Bródy András Művelődési Központban szakmai tanácskozást tartottak "Magyar közműve-lődési élet Kárpátalján: problémák, feladatok, célok. Intézmények, műhelyek, csoportok a magyar kultúra és hagyományápolás szolgálatában" címmel. »»

"I.Csernij iz Uzsgoroda" – "Csernij Ungvárról". Ez a szignó szerepelt vásznainak valamelyik sarkában. Igen, Joszif Csernij (Reininger), az Ung-parti városban született 1953 februárjában, vagyis pár hónappal ezelőtt töltötte be az 50. életévét. »»

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportmérkőzései második fordulójának második játéknapja nem fog arany betűkkel bekerülni néhány csapat krónikájába. Vonatkozik ez elsősorban az angol, illetve a portugál és az olasz együttesekre. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó