2003. október 2., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       148. (16 650.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Szeptember 29-én kelt elnöki rendelettel Gajdos István parlamenti képviselő lett az államfő mellett működő és az országos nemzetiségi szervezetek vezetőiből álló tanácsadó testület elnöke. »»

Szeptember utolsó napján megtartott sajtókonfe-renciáján Leonyid Kucsma elnök az ország legfonto-sabb dolgairól és a kormány munkájáról mondta el véleményét. Ezek sorában szólt például az ország gabona- és energiapiacán kialakult helyzetről, illetve az integrációs törekvésekről. »»

Egy szép, verőfényes őszi vasárnapon nagy számban gyűltek egybe az összeolvadó ugocsai községek, Verbőc és Feketepatak görög, illetve római katolikus vallású lakosai a helybeli önkormányzat által templomépítés céljából számukra átadott területen, hogy a közeli településekről érkezett hittestvéreikkel, valamint más felekezethez tartozó földijeikkel együtt tanúi legyenek, mint szentelik meg és helyezik el a két falu görög és római katolikus ökumenikus templo-mának az alapkövét, mely a vértanúhalált halt egykori görög katolikus püspök, a közelmúltban boldoggá avatott Romzsa Tódor nevét fogja viselni. »»

A hét végén Kárpátalja és a szomszédos, lengyel-országi Kárpáti Vajdaság vezetőinek részvételével jószomszédsági napot tartottak, amely folytatása volt a tavaly a nagybereznai járási Lubnyán első ízben meg-rendezett találkozónak. »»

A kiegészítő kárpótlás ügyintézésének menete volt a fő témája annak a tanácskozásnak, amelyen részt vett Menczer Gusztáv, a Központi Kárrendezési Iroda (KKI) vezetője, Mecseki Zoltán, az Ungvári Ma-gyar Főkonzulátus konzulja, valamint Krajnyák Zoltán, a MÉKK irodavezetője. »»

Mezőkaszonyban a középiskola szomszédságá-ban lakik Károlyi Lajos plébános, pápai prelátus, a római katolikus egyházmegye legidősebb papja. Nemrég töltötte be 89. életévét. »»

A hitoktatás mifelénk még nem nyerte el azt a rangot, amit megérdemelne. »»

– 2001-ben volt százéves és 50 éve van jelen az ukrán piacon – mutatta be röviden a Gedeon Richter Rt.-t Andrij Zimenkovszkij, az orvostudományok kan-didátusa, aki a vállalat nyugat-ukrajnai képviseletét irányítja. Persze, erre nem volt szükség, hiszen ki ne ismerné a nagy múltú budapesti gyógyszergyár ter-mékeit. Aligha akad olyan ember a szovjet utódálla-mokban, aki eddig még egyszer sem használta azokat. »»

Lapunk kiemelt témaként kezeli a kidolgozás alatt álló magyar–ukrán vízummegállapodás menetét, az augusztustól megszüntetett kishatárforgalom vissza-állítására kínálkozó lehetőséget, a határon túli magyar közösségek részéről megfogalmazott kettős állam-polgárság igényét. Többek között e felvetésekről is kérdeztük Szabó Vilmost, a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) kisebbségi ügyekkel foglalkozó politikai állam-titkárát, aki a múlt héten Ungváron rendezett Ukrán–Magyar Vegyes Bizottság XII. ülésén nyilatkozott a Kárpáti Igaz Szónak. »»

Kár lenne tagadni, hogy a női kézilabdázás kár-pátaljai hívei kissé aggódva, de mégis bizakodással engedték útjára az Ungvári Kárpáti csapatát Zaporizs-zsjába, ahol négy mérkőzéssel rajtolt a 2003–2004-es felső ligás országos bajnokság. Az aggodalom alapja a korábbi évek nyitómérkőzéseinek sikertelen-sége, a reménykedésé pedig a nyári sportjátékokon elért ezüstérem volt. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó