2003. szeptember 30., kedd                                                     Országos közéleti lap                                                     147. (16 649.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Volt az idei megyei magyar folklórfesztiválnak két sajátossága is. A szeptember végi napsütésben ugyan korántsem fázott a nagydobronyi stadionban összegyűlt nézősereg, de nem is volt oly tűrhetetlen hőség, mint a korábbi hasonló találkozókon, amelye-ket nyár derekán tartottak meg. »»

A közelmúltban Nagyszőlősön, a városi szabad-időközpontban került sor a vidékünkről elszármazott, jelenleg Budapesten élő Lakatos Orsolya zeneszerző, zongoraművésznő szerzői estjére, melynek bevételét a helybeli Tóth János Jótékonysági Családi Alapítvány támogatására ajánlották fel. De miként is lett magyar-országi zeneszerző egy kárpátaljai hölgyből? »»

"A többes állampolgárság ma világtendencia, számos Magyarországgal szomszédos ország elfo-gadja és követi ezt az elvet" – áll egyebek mellett a Magyar Demokrata Fórum által szervezett Kárpát-medencei Párbeszéd címet viselő konferencia tagjai által elfogadott zárónyilatkozatban. »»

Bár Kárpátalja csodálatos tájakkal, vadregényes hegyekkel, gyógyhatású ásványvizekkel, gazdag növény- és állatvilággal büszkélkedhet, mégsem tu-dunk kellően örülni ennek a sok természeti kincsnek. Hajlamosak vagyunk ugyanis nem észrevenni e gaz-dagságunkat. Mert manapság egyre inkább minden-nek egy közös értékmérője van... a pénz. »»

Nem zajlott le meglepetés nélkül a 8. forduló sem a magyar labdarúgó NBI-ben, s lassan már nem is meglepő, hogy újra a siófokiak szolgáltatták. Figye-lemre méltó az is, hogy a 6 mérkőzésen esett 13 gólból 7 egy olyan találkozón született, amelynek eddig mindkét résztvevője csak elvétve talált be az ellenfél kapujába. »»

Az Ungvári Állami Egyetemen negyven évvel ez-előtt jött létre a Magyar Filológiai Tagozat. Ebből az alkalomból nemzetközi tudományos konferenciát rendeztek a Hungarológiai Központban. A "Magyar nyelvi és irodalmi kontaktusok polietnikai társadalmi közegben" címmel megtartott fórumon áttekintették a tagozat – ma Magyar Filológiai Tanszék – előtörténe-tét, a kezdés éveit, összegezték módszertani és tudo-mányos tevékenységének legfontosabb eredményeit. A nyelvészeti, a nyelvföldrajzi és az etnográfiai, vala-mint az irodalomtudományi szekció ülésein a tanszék tanárai és a Hungarológiai Központ munkatársai tartalmas előadásokkal léptek a hallgatóság elé. »»

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és a Kárpátaljai Megyei Könyvtár Magyar és Idegen Nyelvű Osztálya rendezvénysorozatot szervezett a Deák Ferenc-emlékév alkalmából. A nyitórendezvény-re kedden, a Drávai-kör ülésének keretében került sor a könyvtár olvasótermében. A nagy számban egybe-gyűlt irodalombarátokat Dupka György, a MÉKK el-nöke köszöntötte, majd átadta a szót Horváth Sándor-nak, lapunk főszerkesztő-helyettesének, aki többek között elmondta, hogy a hasonló rendezvények jó al-kalmat teremtenek arra, hogy összejöjjön és talál-kozzék vidékünk irodalomkedvelő magyarsága. »»

Az elmúlt héten került sor a Barátság határok nélkül, sorrendben 40. Beregszászi Járási Fesztiválra. Péntek délelőtt Erdélyi Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke nyitotta meg az ünnepi rendezvény-sorozatot. »»

Az éllovasok forgatókönyve szerint alakultak az események az ukrán labdarúgó-bajnokság 10. for-dulójában. A nagyok valamennyien begyűjtötték a bajnoki pontokat, s még jobban megerősítették pozí-ciójukat. De nem mindegyiküknek hullott az ölébe a győzelem. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó