2003. szeptember 27., szombat                                        Országos közéleti lap                                        144-145. (16 646-16 647.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Ivan Rizak, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigaz-gatás elnöke fogadta a Szabó Vilmos, a Miniszter-elnöki Hivatal politikai államtitkára, a nemzeti kisebb-ségek jogainak biztosításával foglalkozó Ukrán–Magyar Vegyes Bizottság társelnöke vezette magyar küldöttséget, amely a szeptember 25–26-án megtar-tott XII. ülésre érkezett Ungvárra. »»

Nem kerek, de szép évfordulóhoz érkezett vidé-künk egyetlen, IV. akkreditációs fokozatú felsőoktatási intézménye... ötvennyolc évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Ungvári Állami Egyetem, amely három éve kapta meg a nemzeti státust. A megtett útra a tanintézet karain ülések, konferenciák keretében tekintenek vissza. Október 18-án pedig nagyszabású összegyetemi ünnepségre kerül sor, amelyre neves hazai és külföldi vendégeket várnak. »»

A magas vérnyomás egyik következményéről, az infarktusról nemrég írtunk rovatunkban. Most a másikról, az agyvérzésről tájékoztatja olvasóinkat Olekszandr Pulik, az orvostudományok kandidátusa, egyetemi docens, a megyei klinikai kórház ideg-gyógyászati osztályának vezetője. »»

Október 5-én polgármester-választást tartanak az ungvári járási Tégláson. A község lakosainak életé-ben ez nagy horderejű esemény, mivel évtizedek óta először nyílik lehetőségük arra, hogy a saját kezükbe vegyék sorsuk irányítását. A Szürtétől való különválás okairól, a jövő lehetőségeiről beszélgettünk Szűcs Sándor polgármester-jelölttel. »»

A nagygejőci Béres István még a 90-es évek elején döntött úgy, hogy gazdálkodásba kezd, és Forrás néven meg is alapította családi vállalkozását, farmergazdaságát. Tevékenységüket siker koronáz-ta... a kezdeti nehézségeket leküzdve ma már rendel-keznek a szükséges gépekkel, az ideálisnak vélt földterülettel. De gondok azért akadnak. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
Mai vendégünk Petykó Ágnes, az Ungvári Rádió magyar szerkesztőségének főmunkatársa. Kolléga, tehát a tegeződés nem csupán megengedhető, hanem természetes. »»

A tanáriba belépve felfigyeltem arra, milyen szokatlanul magas a terem... megítélésem szerint a padló és a mennyezet közötti távolság meghaladja a három métert is. Manapság így nem építkeznek. Első benyomásomat rövidesen megerősítette Márkus Miklós, a Mezőkaszonyi Középiskola igazgatója. »»

Egész sor, Ukrajna és Magyarország gazdasági kapcsolattartását érintő témáról tárgyalt Kijevben Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter. A magyar politikus a fővárosban megrendezett Magyar gazdasági hét elnevezésű rendezvénysorozat megnyi-tójára érkezett Ukrajnába, s alapvető célja az év végé-re tervezett magyar miniszterelnöki látogatás előkészí-tése volt. »»

A nedvesség és a talajhőmérséklet megállapí-tására, a tej zsírtartalma meghatározására szolgáló műszerek ma már alapvető berendezései az agrár-iparnak. A fentebb felsorolt szerkezetek a termék-minőséget szolgálják. Ez és sok más hasonló szerkezet is a műszaki tudományok produktuma. A műszaki tudományokkal a sajtó általában kevesebbet foglalkozik, holott azok fejlődési eredményei, a ter-melésben betöltött szerepe fontos és elismerésre méltó. Az alábbiakban a kárpátaljai műszaki tudo-mányosság egyik jeles képviselője, Dudics Iván többet is elárul a helyi műszaki tevékenység közel-múltjáról, jelenéről, lehetőségeiről. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó