2003. szeptember 20., szombat                                        Országos közéleti lap                                        141-142. (16 643-16 644.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Már jóval a hivatalos megnyitó előtt érdeklődők százai tolongtak a standok körül. Leporellók, szóró-lapok, reklámprospektusok és a vásár alkalmából megjelent színes újság példányait osztogatták a belé-pőknek. Természetesen ingyen. A reklámfogáshoz tartozott, hogy bárki megkóstolhatta a kárpátaljai bor-pincék nedűit. »»

Rózsásnak éppenséggel nem nevezhető viszo-nyaink között igen sok értelmiségi kényszerül arra, hogy alacsony fizetése mellett egyéb forrásokból próbálja gyarapítani a családi költségvetés bevételi oldalát. Akad például olyan falusi pedagógus, aki asztalosként igyekszik némi mellékesre szert tenni. Van, aki uborkát, paradicsomot termel a fóliasátra alatt, s akad, aki állattenyésztésből teremti elő, ami a nyugodt megélhetéshez szükséges. Beszélgetőtár-sam, Biky Ottó tivadarfalvai lakos, a Tiszapéterfalvai Művészeti Iskola igazgatója az utóbbi kategóriába tartozik. »»

Mint köztudott, vidékünk mindig vonzotta a szép tájak szerelmeseit, volt idő, amikor elözönlötték a turisták, a Szovjetunió legtávolabbi részeiről is szíve-sen jöttek ide pihenni, feltöltődni, messzemenően kihasználva a természet adta-kínálta lehetőségeket. Aztán az ismert okok miatt a mélypontra süllyedt ez a megélhetés szempontjából sem másodlagos ágazat. Elnéptelenedtek a turistatelepek, legfeljebb elvétve érkezett egy-egy csoport, nem véletlen hát, hogy a fogadókészség színvonala is romlott. Nem volt fűtés, meleg víz stb., ami még nehezebbé tette a helyzetet. Az utóbbi néhány évben viszont sikerült változásokat elérni, kezd ismét vonzóvá válni vidékünk, mind több turista keresi fel Kárpátalját. »»

A kárpátaljai magyarság életének az eltelt fél évszázadban az egyik legjelentősebb eseménye az Ungvári Állami Egyetem magyar tagozatának megnyi-tása volt. A magyar értelmiségi elit utánpótlását év-tizedeken át részben a magyar filológiai tanszék biztosította, meghatározó szerepe volt a kulturális élet fellendítésében. Mint ahogyan a kárpátaljai magyar folklór és a nyelvjárások feltérképezésében is, elindít-va ezzel vidékünk kultúrtörténete mélyreható vizsgála-tának mára kiterebélyesedett folyamatát. »»

A közéletben szerepet vállaló emberek gyakran fejtik ki álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gon-dolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek. Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcs-lyuk című rovatunkban épp ezért Kárpátalja ismert közéleti személyiségeit faggatjuk, kicsit másképp...
Fodor Gusztáv református lelkésszel, a DORCAS Nemzetközi Segélyszervezet vezetőjével beszélget-tünk. »»

Mint arról már lapunkban hírt adtunk, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a megyei állami köz-igazgatás művelődési főosztálya és a Nagydobronyi Polgármesteri Hivatal szervezésében 2003. szeptem-ber 28-án a nagydobronyi stadionban kerül sor a XIV. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztiválra. Az előkészületek-ről Szabó Tibort, az UMDSZ művelődési szakbizottsá-gának vezetőjét kérdeztem... »»

A megyeszékhely tömegközlekedése újra és újra beszédtémát szolgáltat a városlakók számára. Az utóbbi hetekben például többen felvetették az iskolás és a diákbérletek kérdését. Sokan jelezték, hogy nem tudnak bérletet vásárolni, és sehol sem adnak egyér-telmű választ a miértre. Nyugdíjas olvasóink pedig azt tudakolták, hogy miért csak a 8-as és a 14-es járatokon közlekedő PAZ-kisbuszokon vehetik igénybe az ingyenes utazási lehetőséget, az őket törvényileg megillető kedvezményüket miért nem terjesztik ki az Ungváron közlekedő valamennyi buszjáratra? Első-sorban az említett kérdésekre kerestük a választ Ivan Maskarinecnél, a városi közlekedési és hírközlési osztály vezetőjénél. »»

Múlt havi gyűjteményünkben már hírt adtunk arról a nemzetközi kezdeményezésről, mely egy újabb, az államhatárokon átnyúló természetvédelmi terület léte-sítésével kapcsolatos. Az alföldi régiókban ukrajnai, magyarországi és romániai – védelemre szoruló – vidékek kerülnének így egységes oltalom alá. A természetvédelmi terület létrehozásának szükséges-ségéről nyilatkozott lapunknak a magyarországi szak-ember. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó