2003. szeptember 16., kedd                                                     Országos közéleti lap                                                     139. (16 641.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Szili Katalin Magyar–Magyar Parlamenti Partner-ség (MAMAPAPA) elnevezésű kezdeményezésének eredményeként első ízben tartottak csúcstalálkozót a határon túli magyar nemzetiségű parlamenti képvise-lők. A magyar Országgyűlés elnökének meghívására Ukrajnából Gajdos István, az UMDSZ elnöke vett részt a budapesti találkozón. »»

Azt már lapunk is hírül adta, hogy megdrágulnak a szeszes italok. Sok embert ez a hír nem igazán izgat, mert közömbös az alkohol iránt. No meg a hivatalos ár sem rettent el sokakat. Elvégre annyi helyen készül olcsó hamisított vodka, konyak és egyéb "márkás" italféleség, hogy egy kis áremelés nem jelenthet problémát. »»

Ungváron, a nemzetiségi-kulturális központ ülés-termében, mint arról lapunkban már hírt adtunk, Az EU házhoz jön címmel nagyszabású gazdasági fórumra került sor. A MÉKK szervezésében lezajlott rendez-vényen elhangzott előadások közérdeklődésre számot tartó momentumait szedtük csokorba, s igyekszünk most közreadni. »»

Tovább tart a vidéki csapatok példátlanul jó sze-replése a magyar labdarúgó NB I-ben. A gólszegényre sikeredett 6. forduló 8 találatából 6-ot vidéki csapatok szereztek, s ezzel a megszerezhető 18 pontból 15-öt begyűjtöttek. A fővárosi nagycsapatok erejéből egy minimális arányú győzelemre és két döntetlenre futotta. »»

Ennek a tetszetős külsejű és tartalmas belsejű kiadványnak az alaphangját a címadó Dsida Jenő-vers üzenete adja meg. Gyertyaláng... Gyönge, resz-kető fényű, bizonytalan, a sötétségben mégis utat mutató, biztató fényforrás. »»

Immár hagyomány, hogy ősszel egy országos program keretében igyekeznek segíteni a nehéz hely-zetben lévő embereken. A Könyörületesség elneve-zésű jótékonysági akcióról Viktor Kopinec, a megyei munkaügyi és szociális védelmi főosztály helyettes vezetője nyilatkozott lapunknak... »»

Mesébe illő a vidék, ahová érkeztünk. Rahó, a hu-cul "főváros". A környező hegycsúcsok szinte bele-harapnak a tömör, szürke fellegekbe. Ez a zordon szépséggel megáldott táj akár tündérország kapuja is lehetne. Ukrajna legmagasabb hegyvidékét (amely egyedülálló Európában is), olyan régióként tartják számon, mely hosszú évtizedek óta megőrizte auten-tikusságát, féltve őrzi kulturális örökségét, népszoká-sait és hagyományait.
Vaszil Buharral, a Rahói Járási Állami Közigaz-gatás művelődési osztályának vezetőjével a járás kulturális életéről beszélgettünk. »»

A vasárnap méltatott országos sportnap kárpát-aljai rendezvénysorozatát a Péterfalván lebonyolított nagyszabású megyei verseny nyitotta meg az állami közigazgatás szervei dolgozóinak II. megyei spartaki-ádjával, melynek műsorán 8 sportág szerepelt. »»
Minden jog fenntartva © 2003 Kárpáti Igaz Szó